“บ.พรหมชีวา” จับมือสมาคมสถาบันชาวนาไทย ผุดโครงการ “หุงข้าวชิม เพื่อส่งออก” นำข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม ให้ทุกสถานทูตได้ชิม

0
85

ชาวนาลุ้น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมสนับสนุนส่งข้าวไทยขายทั่วโลก  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 ที่ห้องประชุม 2 อาคารกองวิจัยและพัฒนาข้าว อาคาร 2 ชั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ในฐานะหัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมด้วยคุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการบริษัท พรหมชีวา จำกัด  นายธร์วริศ พรพันธริศ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมสถาบันชาวนาไทย อุปนายกสมาคมฯ นายประสิทธิ บุญเฉย กรรมการสมาคมฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหุงข้าวชิมเพื่อการส่งออก ในวันที่ 8 เม.ย.ที่จะถึงนี้

นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ในฐานะหัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ  รักษาการหัวหน้ากลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหมชีวา จำกัด กล่าวว่า โครงการหุงข้าวชิม เพื่อการส่งออก เป็นหนึ่งในโครงการของ บริษัท  พรหมชีวา จำกัด นั้น เป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานทางภาครัฐบาล อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการส่งออก กรมการค้าภายใน ซึ่งในวันที่ 8 เมษายน2564 จะเป็นวันจัดงานกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด จะนำข้าว 3 แบบ ได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวโอสถ และ 3.ข้าวออแกนิค โดยแบบแรก คือข้าวหอมมะลิ ทางบริษัทพรหมชีวา จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธ์ข้าวจนได้พันธ์ข้าวหอมมะลิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้แบรนด์ ข้าวหอมเตือนใจไทย ซึ่งข้าวหอมมะลินั้นเป็นข้าวที่จัดอยู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากล ข้าวหอมมะลิเตือนใจไทย จะเป็นข้าวหอมที่ส่งออกเพื่อทำการตลาดแข่งขันกับข้าวหอมมะลิแบรนด์อื่นๆ ในต่างประเทศ โดยจะเริ่มต้นการตีตลาดที่เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา อินเดีย และอีกหลายประเทศที่ปลูกข้าว หรือบริโภคข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด ก็จะนำข้าวหอมมะลิเตือนใจไทยส่งออกเพื่อแข่งขันการทำตลาด เพื่อพี่น้องชาวนาไทยจะได้มีความมั่นใจ มั่นคง ยั่งยืนในอนาคต

ข้าวแบบที่ 2 ข้าวโอสถ หรือข้าวที่เป็นยา ทางบริษัท พรหมชีวา จำกัด จะทำการส่งเสริมโดยจะมีการวิจัย พัฒนาร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยฯ หรือ ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อทำการตลาดส่งไปต่างประเทศและในประเทศ  และข้าวแบบที่ 3.คือ ข้าวออแกนิค เป็นข้าวปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาวงการข้าวไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ดำเนินการมาตั้งแต่ต้น เพราะเมื่อวงการข้าวเจริญเติบโต ดีขึ้น วิถีชีวิต คุณภาพชีวิตของชาวนาไทยก็จะดีขึ้น เช่น เมื่อข้าวออกแกนิค ที่มีราคาสูง ชาวนาที่ปลูกผลิตข้าวชนิดนี้ก็จะสามารถขายได้ราคาดีขึ้นตามไปด้วย

นายสุขุม วงประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ที่กล่าวมาข้างต้นคือนโยบายที่ทาง บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้มีความตั้งใจจะผลักดันสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐบาลและสมาคมสถาบันชาวนาไทย ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตนเองเชื่อว่าไม่เกิน 5 ปี สมดุลคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอน และประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่า ‘ครัวโลกในอนาคต’ ซึ่งเราจะส่งข้าวสายพันธ์เตือนใจไทยจะไปอยู่ทุกมุมโลก เพื่อยกระดับข้าวไทยและชาวนาไทย ที่ตรงตามปณิธานของ ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีต นายกรัฐมนตรีคนที่ 22 ของประเทศไทย อันได้แก่ 1. แก้ไขปัญหาความยากจน ความเดือนร้อนของประชาชนทุกมิติรอบด้าน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี และให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3. ถวายความจงรักภักดีพระบรมราชจักรีวงษ์ 4.พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย 120-160 ปี ด้วยสมุนไพรไทยโอสถธรรม เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมือง สู่ความมีสันติสุข มั่นคง ยั่งยืน โดยจะพัฒนาทั้ง 4 ภาค  ตั้งแต่ล้านนา ภาคเหนือ ศรีโคตรบูรณ์ ภาคอีสาน อโยธยา ภาคกลางและ ลังกาสุกะ ภาคใต้ ด้วยยึดหลักสำคัญ ที่ว่า เพราะ..ประชาชน คือหัวใจ

ด้านคุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด กล่าวเสริมว่า ตนเองในฐานะ รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติมามีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐ และสมาคมสถาบันชาวนาไทย ซึ่งตนเองและบริษัท พรหมชีวา จำกัด จะช่วยผลักดันเกษตรกร ชาวนาไทย เพื่อให้มีคุณภาพข้าวของไทยที่ดีขึ้น แม้ว่าข้าวไทยแต่เดิมในสายพันธ์ต่างๆ นั้น เป็นของดีอยู่แล้ว เราจะผลักดันพัฒนาให้ชาวนาไทยได้มีข้าวที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก และจะผลักดันส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะช่วยเป็นตัวกลางในการทำตลาดช่วยขายข้าว สมุนไพร สินค้าจากเกษตรกร สิ่งของหัตถกรรม ภายใต้โครงการแพลตฟอร์ม ตลาดนัดออนไลน์เตือนใจไทย สุดท้ายนี้ ตนเองนั้นมีความภูมิใจมากที่ทางหน่วยงานต่างๆ ต้อนรับ บริษัท พรหมชีวา จำกัด อย่างอบอุ่น และให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเกษตรกรรม เกษตรกร ชาวนาไทย ตนเองและทีมงาน จะเดินหน้าผลักดันให้ได้ดีที่สุด และจะเป็นเพื่อนแท้ของชาวนา เกษตรกรไทย ตลอดไป

นายธร์วริศ พรพันธริศ ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมสถาบันชาวนาไทย อุปนายกสมาคม กล่าวขอบคุณ คุณสุขุม วงประสิทธิ์ และคุณเตือนใจ ขันติยู สองผู้บริหารบริษัท พรหมชีวา จำกัด ที่มีวัตถุประสงค์อันดีงาม ที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันพลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการข้าวไทยและเกษตรกรรม ให้เกิดมาตรฐานคุณภาพผลผลิต ตลอดจนชีวิต ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวย ชาวประมง ของไทยได้ยกระดับเป็นมาตรฐานสู่สากลของไทยอย่างแท้จริง