บอร์ดสื่อสร้างสรรค์ ไฟเขียวให้ ยื่นเสนอผลิตสื่อ “กรณีถ้ำหลวง” เปิด 4 ช่องทางสัมภาษณ์ทีมหมูป่า อะคาเดมี่-ขอข้อมูลจดหมายเหตุ

0
589

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ในฐานะประธานกรรมการสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย  ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ จำนวน 2 ฉบับคือ 1.ประกาศเรื่อง การเสนอโครงการหรือกิจกรรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย  เปิดรับพิจารณาข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์ การเชิญร่วมกิจกรรม การผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น รายการโทรทัศน์ สารคดี เป็นต้น ตลอดจนเปิดรับข้อเสนอของผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนบริหารสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคคล นิติบุคคล มูลนิธิหรือสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์จะดำเนินการข้างต้น ให้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมต่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2561

พลโท วีรชน กล่าวอีกว่า ผู้ที่จะยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมโดยมีรายละเอียด  อาทิ ชื่อโครงการหรือกิจกรรม  ประเภทโครงการหรือกิจกรรม  ชื่อผู้เสนอโครงการหรือกิจกรรมพร้อมสถานที่ติดต่อ และรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม เช่น วัตถุประสงค์ แนวคิดโครงการ กรอบระยะเวลาดำเนินการ แผนการเผยแพร่และจำหน่ายผลงาน  และรายละเอียดการขออนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งจัดทำรายละเอียดข้อเสนอสิทธิประโยชน์  โดยมีข้อเสนอ เงื่อนไขและการกำหนดค่าตอบแทนจากการใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆ  ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.02-209-3520 ตามวันและเวลาราชการ หรือส่งข้อมูลมาที่ อีเมล [email protected]

โฆษกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ กล่าวด้วยว่า 2.ประกาศคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ เรื่องการติดต่อประสานงานเพื่อการผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย โดยให้บุคคล นิติบุคคล  มูลนิธิหรือสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์ดำเนินการดังกล่าวให้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์ฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 1.กรณีผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ มีความประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดี กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงรายในประเทศไทยให้ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อต่างประเทศในประเทศไทย กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 154 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.082-265-5383 โทรสาร 02-215-7430 อีเมล [email protected]  2.กรณีผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยมีความประสงค์จะสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์สารคดีกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ให้ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3519-20 โทรสาร 02-209-3522 อีเมล [email protected]

3.กรณีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศมีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์หรือเสนอสิทธิประโยชน์ หรือเสนอเป็นผู้บริหารสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตหรือร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ กรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3519-20 โทรสาร 02-209-3522 อีเมล [email protected] และ 4.กรณีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศหรือผู้สนใจทั่วไปมีความประสงค์จะขอข้อมูลจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ติดต่อประสานงานที่คณะอนุกรรมการจัดทำจดหมายเหตุกรณีถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย กลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-281-1599-222/151 โทรสาร02-628-5172 อีเมล [email protected]