“บอร์ดคุณธรรม” รุกแผน โชว์-แชร์-เชื่อม ผ่านสมัชชาภาค สร้างสังคมคุณธรรม เร่งพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระราชา 9 เส้นทาง

0
1011

วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม รศ.นพ.สุริยเดว เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คัดเลือกชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม การขยายผลวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรม โดยการจัดทำเป็นละครเวที และการเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า กระบวนการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมมีทั้งการโชว์ แชร์ เชื่อม ผ่านสมัชชาภาคและสมัชชาของประเทศ เร็วๆ นี้ก็จะมีการจัดสมัชชาระดับประเทศโดยการถอดบทเรียนองค์ความรู้จาก 1 ปีที่ทำมาเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม นอกจากนี้หัวใจหลักที่เล็งเห็นคือพฤติกรรมของคนไทยที่ถอดออกมาได้คือ วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ ในขณะเดียวกันศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกับกรมการศาสนา(ศน.) และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในการที่จะทำวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ให้เป็นเหมือนแฟรนไชส์เคลื่อนที่ หรือให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เขามีสิ่งดีๆ ที่จะนำมาขับเคลื่อนในระดับองค์กรที่พวกเขารับผิดชอบ นอกจากนั้นวิธีโชว์ แชร์ เชื่อม ของสมัชชาคุณธรรมในการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมนั้น องค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นมาจากการพัฒนาติดตามงานวิจัยด้านพฤติกรรมคนไทยขึ้นมาด้วย ดังนั้นทั้ง 3 งานจะถูกเชื่อมโยงกัน คือ โชว์ แชร์ เชื่อม ถอดรหัสออกมาเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนั้นแล้วก็จะนำมาพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวอีกว่า วันนี้ศูนย์คุณธรรมได้มีการนำหนังสือ “ตามรอยพระราชา 9 เส้นทาง” มาเผยแพร่ในที่ประชุม โดยในแต่ละเส้นทางทั่วประเทศนั้นมีการถอดเรื่องทศพิธราชธรรมออกมาและให้เห็นถึงกระบวนการปฏิบัติ  ดังนั้นทุกคนที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็จะได้เรียนรู้หลักปรัชญาต่างๆ เหล่านี้ใน 3 ชั้นด้วยกัน ชั้นที่ 1 คือ เกิดการเรียนรู้ ชั้นที่ 2 ลงมือปฏิบัติ โดยในแต่ละฐานที่ลงมือปฏิบัติทางศูนย์คุณธรรมได้ลงไปพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นชาวบ้านผู้ที่เคยทำเรื่องความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา แล้วเกิดผลสำเร็จขึ้นมา ส่วนในชั้นที่ 3 คือการถอดรหัส เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว จะมีคำถามง่ายๆ ว่ารู้สึกอย่างไร เรียนรู้อะไร แล้วจะทำอย่างไรต่อไป สามคำถามนี้ก็จะทำให้เด็กแต่ละคนได้กระตุ้นต่อมคิด ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้สะท้อนความรู้สึกและรู้จักรับฟังความรู้สึกของคนอื่น อันนี้เท่ากับเป็นการฝึกสติ-สมาธิ นำมาสู่การมีคุณธรรมจริยธรรมในที่สุด

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,