น่าใจหาย!! จชต. ขาดพระสงฆ์จำพรรษา บางวัดเหลือพระแค่ 1 รูป ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพุทธศาสนาฯรับสมัครบวชฟรี

0
131

(ขวามือ : พระครูโฆสิตสุตาภรณ์)

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์  (เจรียง โฆสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในฐานะประธานฝ่ายแผนงานและโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ และที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทจำนวน 13 คน ที่วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยคณะสงฆ์อ.สะบ้าย้อย ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทหาร ส่วนราชการ เอกชน และศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

พระครูโฆสิตสุตาภรณ์  กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาแล้ว แต่วัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายวัดยังขาดพระภิกษุที่เข้าจำพรรษา บางวัดมีพระแค่รูปเดียว ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้คงอยู่ต่อไปในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดให้มีการอุปสมบทพระภิกษุเพื่อเข้าจำพรรษาในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา รับจำนวนไม่จำกัด และไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยผู้ที่มีความประสงค์จะอุปสมบทสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงวันที่ 5 ก.ค.นี้  โดยจ.ปัตตานี ติดต่อและสมัครที่ โทร.089-2988606 จ.สงขลา ติดต่อ และสมัครที่โทร.093-7712877,089-2045907 จ.นราธิวาส ติดต่อและสมัครได้ที่โทร.081-5341849, 098-7285405 และจ.ยะลา ติดต่อและสมัครได้ที่ โทร.093-7451644, 081-0920093