นิมนต์พระภิกษุสามเณรตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ฟรี ที่วัดศรีสุดาราม กรุงเทพฯ

0
332

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 พระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันที่ 2 ในกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยยังมีประชาชนเข้ามาขอรับการตรวจตลอดทั้งวัน ตามที่ได้กำหนดไว้วันละ 500 คน เพื่อไม่ให้มีการอยู่ร่วมกันจำนวนมากๆ ที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกคนจะต้องจองผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ หมวดบริการสาธารณะ “จองคิวตรวจวัดศรีสุดาราม” ก่อนเข้ามารับการตรวจภายในวัด

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวต่อว่า ได้ทราบข่าวว่าขณะนี้มีพระภิกษุสามเณรติดเชื้อหลายรูปแล้ว และอีกหลายรูปที่ยังไม่มีโอกาสรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 จึงขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดให้จองคิวและเข้ามารับถวายการตรวจที่วัดศรีสุดาราม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น