นายไพบูลย์ นิติตะวัน นำคณะภิกษุณี เข้าร้องประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณี มส.ห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย

0
3089

วันนี้ (6 ก.พ.) เวลา 14.00 น. ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ  นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมคณะภิกษุณี 8 รูป เดินทางยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อขอให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี (นรม.) เพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิของภิกษุณี กรณีมหาเถรสมาคม(มส.) มีมติห้ามบวชภิกษุณีในประเทศไทย พร้อมรายละเอียดในการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วย ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 30 โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับหนังสือ เวลา 15.40 น. จึงเดินทางกลับ