นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เชิญชวนหิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร

0
47

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณหมู่บ้านชนเผ่าชายโขงนครพนม นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม พร้อมทีมงาน และทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมเชิญชวน “หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต” ในทุกวันศุกร์โดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ตะกร้า บรรจุอาหารมาร่วมรับประทานกลางวันร่วมกัน เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างการรับรู้ ให้กับข้าราชการ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดขยะต้นทาง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน

ทั้งนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร กับ “ศูนย์โฮมฮัก ปลูกผัก ปันแนวดี วิถีนครพนม” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักสู่ประชาชน

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นครพนม : เมืองแห่งความสุข