นายกรัฐมนตรี เป็นประธานบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙

0
1637

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๕๑ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศ หลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

พิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถ และพระยานมาศหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ หัวหน้าพราหมณ์หลวง ได้กำหนดเวลาฤกษ์ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  ตรงกับ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เวลา ๑๔.๕๑ นาฬิกา ลัคนาสถิตราศีธนู เป็นมหัทธโนฤกษ์ (แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีพระจันทร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น “บูรณะฤกษ์” เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ) เพื่อบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราช และครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิทยาการทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ราชรถ และพระยานมาศเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์

พิธีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานฯ เข้าสู่ปะรำพิธี ด้านหน้าโรงราชรถ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องสังเวย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณฯ อ่านโองการบวงสรวงเทพยดา และดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชเพื่อขออัญเชิญราชรถ และพระยานมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถ แล้วถวายน้ำสังข์ ใบมะตูม เจิมที่ราชรถและพระยานมาศ ประธานฯ วางพวงมาลัยที่ราชรถและพระยานมาศ

นักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงละครสมโภชราชรถ และพระยานมาศตามโบราณราชประเพณี เรื่อง “สังข์ศิลป์ชัย” ตอนพระสังข์ศิลป์ชัยอัญเชิญราชรถ จากนั้น ประธานฯ ไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวง  อธิษฐานจิตขอพระราชทานจากบูรพมหากษัตริย์ เทพเทวา ขออนุญาตเคลื่อนขบวนราชรถ และพระยานมาศออกจากโรงราชรถ (เจ้าพนักงานประโคม ฆ้อง สังข์ บัณเฑาะว์) เมื่อถึงเวลามหัทธโนฤกษ์ ๑๔.๕๑ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ประจำราชรถเคลื่อนขบวนตามลำดับ ดังนี้ ๑.ราชรถปืนใหญ่  ๒.ราชรถน้อย (๙๗๘๔)  ๓. พระมหาพิชัยราชรถ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงระบำชุดดาวดึงส์บทร้องของระบำชุดนี้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พรรณนาถึงความวิจิตรอลังการ ความงดงามโอฬารของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และทิพยสมบัติของพระอินทร์ประหนึ่งว่าเหล่าเทวดา นางฟ้า ได้มาร่วมยินดีในความสำเร็จของพิธีการ จากนั้นประธานฯ โปรยข้าวตอกดอกไม้เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวงเป็นอันเสร็จพิธี

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้จัดสร้างพระเมรุมาศสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพาวุธทหารบก กรมการขนส่งทหารบก และกรมอู่ทหารเรือ รวมทั้งบุคลากรในสายงานต่างๆ ของกรมศิลปากร ตลอดจนจิตอาสา ดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซม เตรียมความพร้อมของราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบที่จะใช้ในขบวนพระอิสริยยศในพระราชพิธีฯ ดังนี้ พระมหาพิชัยราชรถ ราชรถน้อย พระยานมาศสามลำคาน พระที่นั่งราเชนทรยาน และเกรินบันไดนาค รวมทั้งจัดสร้างพระราเชนทรยานน้อย และราชรถปืนใหญ่จนพร้อมเสร็จสมบูรณ์