นายกรัฐมนตรี ชมมวยโคราช-ปั้นดินด่านเกวียน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ณ จังหวัดนครราชสีมา

0
36

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ครม. ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานที่สำคัญในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมจัดบูธนิทรรศการแสดง Soft Power เกี่ยวกับมวยโคราช การสาธิตโดยครูมวยไทยและจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับมวยไทย จัดแสดงกิจกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถี ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน สาธิตปั้นดินด่านเกวียน โดยเยาวชนนักปั้นจากชุมชนฯ รวมถึงจัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เรื่องผ้าไหมโคราช ของกระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗  ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ในโอกาสนี้ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการมวยโคราช และปั้นดินด่านเกวียน และได้มอบผ้าไหม อำเภอปักธงชัย ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ ผ้าไหม ปักธงชัย PAK THONG CHAI THAI SILK ผ้าไหมพื้น หรือผ้าชิ้น ทอด้วยกี่กระตุก ๒ ตะกอ (ไม่รวมกี่อุตสาหกรรม) ด้วยเส้นไหมยืนและเส้นไหมพุ่งที่ผลิตในประเทศไทย มีความกว้างของผ้าไหมไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว เนื้อผ้าหนาแน่น มีความมันวาว สีคงทน ไม่ตก ผืนผ้าไม่มีตำหนิ โดยเป็นการทอผ้าไหมตามกรรมวิธีที่ประณีต อันเป็นมรดกทางหัตถกรรมที่สืบทอดกันมา ผลิตในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย ของจังหวัดนครราชสีมา

*****************************************************************