นายกรัฐมนตรี-ครม.เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION

0
186

วันที่ 16 – 20 ก.พ.นี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โชว์ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมชาติ CCPOT และ ICHAMP กว่า 5,000 รายการ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.พร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION) ประกอบด้วยนิทรรศการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ทัศนศิลป์ การออกแบบ แฟชั่น เป็นต้น และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามนโยบายรัฐบาล และปีนี้วธ.มีวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายส่งเสริมการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจด้วยการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินการส่วนหนึ่งได้มุ่งพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและขยายตลาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาบนหลักการของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ดังนั้น รัฐบาล โดยวธ.จึงได้ดำเนินการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) ที่มีเป้าหมายในการยกระดับสินค้าและบริการของชุมชนในภาพลักษณ์ใหม่ ให้เป็นที่สนใจของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นการใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด“สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน หรือ Community Cultural Product of Thailand : CCPOT ระดับเอก(สินค้าระดับพรีเมียม) และระดับโท(สินค้าทั่วไป)  2. ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามากจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือ Intangible Cultural Heritage Art Made Product : ICHAMP ระดับเพชร(สินค้าระดับพรีเมียม) และระดับทอง (สินค้าทั่วไป) รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 รายการ  อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเสื้อผ้า เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ งานฝีมือ งานจักสาน ของที่ระลึก ฯลฯ  ซึ่งนับเป็นการพลิกโฉมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ที่นำเสนอสินค้าสร้างสรรค์ใหม่ที่มียังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมและนักออกแบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบ การตลาดคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยพลิกฟื้นชุมชน ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมให้กลับมามีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ได้จัดเตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมได้ใช้งานนี้เป็นเวทีในการขยายโอกาสทางการตลาด พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยโดยงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT GRAND EXPOSITION) จัดขึ้น 5 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ใช้พื้นที่ 2 โซนของศูนย์การค้าสยามพารากอน คือ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้จัดแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในแต่ละโซน ประกอบด้วยบริเวณพาร์ค พารากอน ชั้น M จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ CCPOT ขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์อาหาร มีผลิตภัณฑ์ CCPOT ระดับโท ผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับทอง รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นแปรรูปจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย อาหารประเภทสมุนไพรปลอดสารพิษ และบริเวณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีความโดดเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ CCPOT ระดับเอก ผลิตภัณฑ์ CCPOT ระดับโท  ผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร และผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับทอง อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เอกอรรถหัตถศิลป์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ งานฝีมือ งานจักสานของที่ระลึก ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังสร้างประสบการณ์รับชมงานแสดงสินค้าทางเลือกใหม่ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) ที่ผสมผสานกันระหว่างการจัดงานในสถานที่จริง (on-site) และออนไลน์ (online) เปิดโอกาสให้กลุ่ม ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและนักธุรกิจจากต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าชมงานแสดงสินค้าเสมือนจริงในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมาเดินชมงานจริงและสามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจสร้างมูลค่าทางการค้าให้เกิดขึ้น โดยได้ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายกว่าหมื่นรายเน้นผู้ซื้อรายใหญ่ที่มีความสนใจในสินค้าวัฒนธรรมชุมชน คาดว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจในงานได้ไม่น้อยกว่า 200 คู่ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้  ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย CCPOT GRAND EXPOSITION ซึ่งการจัดงานดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือรับชมงานในรูปแบบ Online Virtual Exhibition ได้ที่เว็บไซต์ www.ccpot.in.th  และสายด่วนวัฒนธรรม 1765

*****************************************************************