นายกรัฐมนตรี-ครม. ร่วมส่งสุขวิถีไทย รับปีใหม่ 2566 วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลใหญ่ ทั่วไทย-ทั่วโลก

0
279

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม. ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วธ. ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้ชมวีดิทัศน์สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เปิดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เขียนและส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) อวยพรปีใหม่ 2566 จากนั้นชมชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย CPOT ประเภทผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสุขภาพ ด้วย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้  ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยผ่านกิจกรรม โครงการ สื่อต่างๆ ไปสู่ประชาชน มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น จึงได้จัดทำปฏิทินโครงการของวธ. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งสุขวิถีไทย รับปีใหม่ 2566” อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชวนทำ E-card อวยพรปีใหม่ 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.m-culture.go.th และ Facebook กระทรวงวัฒนธรรม จัดจำหน่ายชุดของขวัญผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ประเภทผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสุขภาพ ณ ร้านค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : CPOT และการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งความสุขแก่ประชาชน กรมการศาสนา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนวัดไทยในต่างประเทศและวัดต่างๆ ทั่วโลก และกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ 4 ภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ บ้านศิลปินหรือหอศิลป์แหล่งเรียนรู้แต่ละภาค กรมศิลปากร จัดนิทรรศการ ส.ค.ส./ปฏิทินไทย และการเสวนาทางวิชาการ ณ หอสมุดแห่งชาติ จัดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา เปิดอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง ให้เข้าชมฟรี 31 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 รณรงค์ให้หนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ : “ปีใหม่ ให้หนังสือ” ในราคาพิเศษ เปิด Night at the museum อีกทั้งชวนร่วมกิจกรรมสักการะพระพุทธปฏิมา ณ วังหน้ามงคลพุทธคุณ

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชวนทำ E-card อวยพรปีใหม่ 2566 www.ocac.go.th เรียนรู้ดูหอศิลป์ ในงาน “Christmas in Library” เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน  ชมผลงานศิลปะ และเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ภาพวาดสีน้ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชวนชมการแสดงผลงานทัศนศิลป์ศิษย์เก่า วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี การแสดง “รื่นเริงสุขสันต์ รับขวัญปีใหม่ 2566” จากลพบุรี และงาน Amazing Night Sukhothai Countdown 2023 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ศูนย์คุณธรรม ผลิตสื่อ Moral Game “ทำดี…ไม่ต้องเดี๋ยว” ให้ประชาชนร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวความดีในช่วงวันปีใหม่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” เพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน สนุกสนาน เข้าใจง่าย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนฟัง “ดนตรีในสวน” ต้อนรับลมหนาว บริเวณลานละลาน จากคณะดุริยางค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสนุกกิจกรรมแจกหนังสือที่ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หอภาพยนตร์ จัดงานมายาไนท์ ครั้งที่ 3 เปิดเมืองมายาในยามค่ำคืนประดับไฟ ให้ผู้สนใจมารับลมหนาวเที่ยวเล่นถ่ายรูปในเมืองจำลองประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ จัดฉายภาพยนตร์ โปรแกรม “หม่อมน้อยรำลึก” 7 เรื่อง ปิดท้ายสิ้นปี ด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของวาระชีวิตของหม่อมหลวงพันธุ์นพ เทวกุล เรื่อง “มายาพิศวง” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

*****************************************************************