นายกรัฐมนตรี-ครม.ชมกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ปีพุทธศักราช 2564

0
144

วธ.เชิญชวนคนไทยแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดงานเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13-15 เม.ย.นี้

วันนี้ (30 มีนาคม 2564) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสื่อมวลชนพร้อมทั้งนำชมกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ปีพุทธศักราช 2564 ทั้งการสรงน้ำพระพุทธรูป ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและชมการสาธิตการทำชุดรดน้ำ 4 ภาค

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายในการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญาและกิจกรรมต่างๆและการต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมโดยการนำทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  วธ.จึงได้รณรงค์การจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ช่วยปลูกฝังค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ  ซึ่ง “สงกรานต์วิถีใหม่” เป็นการจัดงานตามแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เช่น งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิด งดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและ “สืบสานวัฒนธรรม” เป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตามแบบแผนที่ดีงาม เช่น สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งรณรงค์เชิญชวนการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นหรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และมีกิจกรรม ณ บริเวณฮอลล์ 1 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์  เช่น พระไภษัชยคุรุนาคปรก พระพุทธรูปฉันสมอ ซึ่งอัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะ นิทรรศการความรู้สาระคุณค่าเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์  การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ชุด “สงกรานต์บานชื่น รื่นเริง หรรษา” และชุด “ฟ้อนที” กิจกรรมทางศาสนา “เย็นธรรม เย็นใจ วิถีใหม่วันสงกรานต์” และการเสวนาธรรมจากรายการคลิกใจให้ธรรม ทรูปลูกปัญญา การสาธิตผลิตภัณฑ์ไทย เช่น แกะสลักผักและผลไม้  ร้อยมาลัย น้ำอบไทย น้ำปรุง  การออกร้านค้าชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเกรียบว่าว