นายกรัฐมนตรีและครม. ชวนร่วมงาน 6 กุมภาพันธ์ “วันมวยไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย”

0
126

สืบสานพิธีครอบครู-ไหว้ครูร่ายรำมวยไทย ตื่นตากับการแสดงศิลปะแม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย 6 ก.พ.นี้ ณ ตำหนักพระเจ้าเสือ พระนครศรีอยุธยา วธ.พร้อมผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันนี้ (31 ม.ค. 2566) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์งานวันมวยไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้บริหาร นำคณะเยาวชนและนักมวยไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานวันมวยไทย ประจำปี 2566 ในการนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมครม. ได้เข้าชมนิทรรศการ การสาธิตอุปกรณ์การบวงสรวงและไหว้ครูมวยไทยโดยนายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ เลขาธิการชมรมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ นายจรัสเดช อุลิต ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทย ให้ข้อมูล ต่อด้วยการแสดงคีตะมวยไทย โดยเยาวชนโรงเรียนบ้านหนองหินจังหวัดขอนแก่น และการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแสดงจากนักมวยจากไทยไฟท์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ “มวยไทย” ศิลปะการป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็น soft power พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมวยไทย 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) พิธีครอบครู พิธีไหว้ครูร่ายรำมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคีตะมวยไทย การแสดงคีตะมวยไทย การแสดงศิลปะแม่ไม้-ลูกไม้มวยไทย และปิดท้ายด้วยการเสวนาหัวข้อ “มวยไทย : ที่มาและความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโก” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่คว่ำหวอดของวงการมวยไทย ณ ห้องประชุม อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สวธ. ยังได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของมวยไทย และกิจกรรมการสาธิตผู้เข้าชมงานร่วมประดิษฐ์เครื่องแต่งกายนักมวยสมัยโบราณ พร้อมได้รับเป็นที่ระลึก เช่น มงคล ใช้สวมศีรษะ ประเจียด ใช้ผูกติดกับต้นแขน เป็นต้น ในงานเทศกาลมวยไทย ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

อนึ่ง “มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวของชนชาติไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้ำค่า ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให้มรดกภูมิปัญญานี้ได้รับการยกย่อง ส่งเสริม และเชิดชูให้คนในชาติให้ความสำคัญต่อศิลปะการป้องกันตัวของชาติไทย ได้รับการสืบสาน รักษาพร้อมต่อยอด เป็น soft power พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน และ วธ.ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลักดันให้มีการสถาปนา “วันมวยไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมวยไทย ซึ่งตรงกับวันเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์ไทยที่มีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์

****************************************************************