นักวิ่งกว่า 800 คนเข้าร่วมกิจกรรม มจร.วัดไร่ขิง “วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ 1 ช่วยนักเรียนยากไร้ – ผู้ป่วยติดเตียง

0
275

 

วันที่ 28 ม.ค. 2567  ที่บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร)  เจ้าคณะภาค14  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ 1 ช่วยนักเรียนยากไร้ – ผู้ป่วยติดเตียง โดยมี พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ฝ่ายบริหาร กล่าวถวายรายงาน พร้อมถวายเงิน จำนวน 1 แสนบาท เพื่อตั้งกองทุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมจัดวิ่งมินิมาราธอนฯ มีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่ง ทั้ง 3 ระยะทาง มี 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร  และ 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนกว่า 800 คน

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร. วัดไร่ขิง มีนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจไปพร้อมกัน รวมทั้งความปรองดองสมานฉันท์   โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งหลักศีล 5 ถือว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากไร้ โดยจะมีโครงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และจะมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเทอมละ 3,500 บาทต่อ 1 ทุนการศึกษา อีกทั้งยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งจากการที่ทาง มจร.วัดไร่ขิง ได้ร่วมดำเนินการ และลงพื้นที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จะพบเห็นผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านต่างๆ โดยตลอดมา

“โอกาสนี้จึงได้จัดโครงการระดมทุนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของ มจร. วัดไร่ขิง โดยจัดโครงการวิ่งมินิมาราธอน  “วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ 1 ซึ่งรายได้จากการจัดโครงการครั้งนี้จะนำไปเป็นทุนในการสนับสนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากไร้ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงต่อไป” รองผอ.ฝ่ายบริหาร มจร. วัดไร่ขิง กล่าว

*****************************************************************