นะหน้าทอง มีแต่พุทธคุณทั้งนั้น เป็นขวัญกำลังใจ ไม่ใช่มนต์ดำ

0
180

นะหน้าทอง มีแต่พุทธคุณทั้งนั้น เป็นขวัญกำลังใจ ไม่ใช่มนต์ดำ

                              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน จุดไฟในใจคนฉบับนี้มาด้วยเรื่องร้อน ๆ ที่เป็นประเด็นกันอยู่ในช่วงไม่กี่วันนี้ นั่นคือ เรื่องลงนะหน้าทอง จากการที่มีภาพเผยแพร่โดยทั่วไปว่ามีการลงนะหน้าทอง ติดแผ่นทองลงบนใบหน้าแล้วลงอักขระต่าง ๆ ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายถึงกับออกรายการโทรทัศน์ชื่อดังเลยก็มี

อาตมาได้รับการมอบสรรพวิทยาพุทธาคมต่าง ๆ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ผู้เป็นอาจารย์ รวมถึงวิชาการลงนะหน้าทองด้วย พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ถ่ายทอดวิธีการลงอย่างถูกต้องไว้ อาตมาจึงเข้าใจในวิธีการและหลักการของการลงนะหน้าทอง จึงควรได้อธิบายให้ญาติโยมผู้อ่านทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ว่าสิ่งที่อาตมาได้รับสืบทอดพุทธาคมมานั้นคืออะไร เป็นอย่างไร

การลงนะหน้าทอง เป็นพุทธาคมอย่างหนึ่ง เพราะพุทธาคมนั้นคือการลงอาคมด้วยอำนาจพุทธคุณ อัญเชิญอำนาจพุทธคุณอันประเสริฐให้มาบังเกิดเป็นพรวิเศษยังตัวอักขระที่ลงไว้ ให้เกิดผลตามที่ต้องการ นะหน้าทองจะกลายเป็นนะหน้าทองได้ก็ต่อเมื่อได้ลงอักขระอาคมไว้ มิใช่แค่ปิดทองลงบนใบหน้า อาคมที่ลงนั้นก็เป็นคาถาพุทธคุณทั้งสิ้น เป็นการอ้างอิงอัญเชิญอำนาจพระพุทธคุณ และพระพุทธสาวกคุณมาสถิตยังใบหน้าของผู้ลงนะหน้าทอง ให้บังเกิดความสวัสดี โชคลาภ เมตตามหานิยม ใครเห็นก็รักใคร่มีเมตตาเอ็นดู

ตามตำรับตำราการลงนะหน้าทองของวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม ซึ่งอาตมาได้รับการถ่ายทอดมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลนั้น อาตมาจะให้ศิษย์อาตมาทาน้ำมันจันทน์ลงบนจุดที่จะลงนะหน้าทอง แล้วติดแผ่นทองคำบริสุทธิ์ลงไป จำนวนก็ตามแต่จะต้องการ แต่นิยม 3 แผ่น 5 แผ่น และ 9 แผ่น จากนั้นมาลงอักขระ ลงนะหน้าทองกับอาตมา

อาตมาจะใช้ที่จารนั้นลงตัวอักขระบนแผ่นทองคำเปลวที่ติดไว้ แล้วบริกรรมคาถาปลุกตัวอักขระนี้ให้มีอำนาจพระพุทธคุณ ประกอบด้วย

นะพระเจ้าห้าพระองค์เปิดโลก ลงที่กลางหน้าผาก อัญเชิญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ ได้แก่ พระกุกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระศรีอาริยเมตไตรย มาสถิตไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้นะโมพุทธายะเป็นมหาพุทธคุณ

คาถาบารมีสามสิบทัศ ลงที่หน้าผากซ้าย อัญเชิญพระบารมีของพระพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา จำแนกระดับ ได้แก่ บารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี รวมกันแล้วได้ 30 ทัศ ท่านเรียกว่าเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณ ซึ่งพระพุทธเจ้าของเรามีพระบารมีทั้ง 30 ทัศครบถ้วนบริบูรณ์ ทั้งระดับเบื้องต้น และระดับสูงสุด

มงกุฎพระพุทธเจ้า ลงที่หน้าผากขวา อัญเชิญพระพุทธคุณทั้งปวงมาสถิต เป็นยอดแห่งคาถาเมตตามหานิยมทั้งปวง โบราณใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้าได้ผลดี หากภาวนาทุกวัน หรือติดตัวไว้จะมีสง่าราศี เป็นที่เมตตาเอ็นดูแก่คนทั้งปวง แม้เสกหญ้าให้ช้างม้าวัวควายกิน สัตว์นั้นก็จะเชื่องต่อเรา

คาถาพระสีวลี ลงที่หน้าผากด้านล่างระหว่างคิ้ว เป็นคาถาเรียกโชคลาภ เรียกทรัพย์เข้ากระเป๋า ด้วยอัญเชิญอำนาจบารมีพระสีวลี พระสาวกผู้เป็นเอตทัคคะด้านมีลาภมาก เพราะท่านไม่เคยขาดลาภสักการะ พรั่งพร้อมด้วยปัจจัยสี่ตลอดการดำรงสมณเพศ

คาถาพระสีวลี มีหัวใจว่า นะ ชา ลี ติ เงินทองไหลมานะชาลีติ ทำไมต้องนะชาลีติ อาตมาจะบอกให้

เงินทองจะไหลมาได้อย่างไร ก็เพราะนะชาลีติ

นะ คือ นะโม มีความนอบน้อม อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่คิดร้ายว่าร้ายผู้อื่น ไม่ดูถูกใคร

ชา คือ ชาคริยานุโยค เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอ ตื่นตัวทำงาน ตรงต่อเวลา มีความขยันหมั่นเพียรขวนขวายในการทำงานอยู่เสมอ เรียกง่าย ๆ คือ ไม่ขี้เกียจ

ลี คือ ลีฬหะ เป็นผู้มีความสง่างาม ทำการชอบ ทำการสุจริต ทำให้สู้หน้าคนได้ ไม่อายฟ้าอายดิน เดินไปตรงไหนก็มีสง่าราศี ไม่หลบหน้าใคร

ติ คือ อิติ แปลว่า ดังนี้ สามข้อดังนี้เป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภ สามข้อดังนี้เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์

มีนะชาลีติอยู่บนใบหน้า เสริมวาสนาเมตตาบารมี ใครเห็นก็รักก็ชอบ ประกอบกิจการค้าขายก็เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมานะชาลีติ

ลงนะหน้าทอง ลงอักขระ ลงอาคมที่หน้าผากไว้ดังนี้เป็นเบื้องต้น และลงที่มือเป็นนะเมตตา เรียกทรัพย์ ใครเห็นก็เมตตา มือของเราจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

จากนั้นอาตมาก็จะอัดพุทธาคมเข้าไปในใบหน้า และฝ่ามือ ให้อำนาจพุทธคุณนั้นสถิตอยู่บนใบหน้า และฝ่ามือ เกิดเป็นคุณอย่างยิ่งสมดังนะเมตตา ใครเห็นก็เมตตา จะพูด จะคิดสิ่งใดก็ล้วนทำให้คนเมตตา อุ้มชูอุปถัมภ์ให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ที่อาตมาพูดมานี้ มิได้หมายความว่าให้งมงาย แต่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลท่านสอนเสมอมา คือ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต สร้างพลังบวก โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ ข้าวของแพง โรคระบาดมา ก็ลงนะหน้าทองสร้างขวัญกำลังใจ สู้พิษเศรษฐกิจ ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นำพระพุทธคุณมาสถิตกับตัว สถิตกับขวัญ เป็นแรงใจให้ฝ่าฟันผ่านพ้นวิกฤต

และทุกคาถาอาคมที่อาตมากล่าวมานั้น ล้วนเป็นคาถาพุทธคุณ มีอยู่ในพุทธศาสนาทั้งสิ้น มิใช่ไสยเวทย์มนต์ดำ ของมืดของไม่ดี ทั้งหมดนี้เป็นของดี เป็นคาถา เป็นอักขระที่สื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ครูบาอาจารย์แต่โบราณท่านทำเอาไว้ให้เรามีพระพุทธอยู่ในใจ อยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเรา ให้เราทุกคนที่ลงนะหน้าทองระลึกว่าเรามีอำนาจพระพุทธคุณสถิตอยู่ด้วย พระอยู่กับเรา จะทำอะไรก็ย่อมมั่นใจ มีสง่าราศี บังเกิดโชคลาภตามที่ปรารถนา หากผู้ลงนะหน้าทองตั้งมั่นในศีลในธรรม มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน อำนาจพุทธคุณที่จารไว้ ลงอาคมบริกรรมคาถาไว้ก็ย่อมให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก

จึงอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงเรื่องการลงนะหน้าทองอย่างถูกต้อง อีกทั้งการลงนะหน้าทองที่วัดไผ่ล้อมนี้ก็มีมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมพิธี บุคลากรของทางวัดได้รับวัคซีนครบตามกำหนดทุกคน และที่สำคัญ ผู้ที่จะมาลงนะหน้าทองกับทางวัด ต้องจองคิวล่วงหน้า โดยติดต่อผ่านไลน์ของทางวัดเท่านั้น มิใช่มาแล้วทำได้เลย และอาตมาเชื่อว่าหากใครที่ได้ลงนะหน้าทอง แล้วอยู่ในศีลในธรรมด้วยดีแล้ว การลงนะหน้าทองย่อมได้ผลดีเป็นที่แน่นอน ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน :  31 ม.ค.2565

*****************************************************************