นวมินทราชินูทิศ หอวังนนท์ เจ๋ง!! โชว์ทักษะภาษาอังกฤษ คว้ารางวัลชนะเลิศ SPU Spelling Bee Competition 2019

0
2588

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ SPU Spelling Bee Competition 2019  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โชว์เจ๋ง! คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไปครอง ตามด้วย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยมีทีมจากโรงเรียนต่างๆ สมัครเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้กว่า 50 โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานคร จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบัน Andrew Biggs Academy จัดกิจกรรมเปิดเวทีส่งเสริมการแสดงความรู้ความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ SPU Spelling Bee Competition 2019 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจาก คุณแอนดรูว์ พีตรี บิ๊ก ประธานกรรมการการบริหาร บริษัท แอนดรูว์ บิ๊กส์ จำกัด ร่วมถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันฯในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ที่ทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ณ Exhibition Hall Zone A ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยผลการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย SPU Spelling Bee Competition 2019  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปกรณ์เกียรติ อินสว่าง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกรรรวี จันทร์โฉม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ นายศิโรฒม์ จามพัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร รับเงินรางวัลทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีเงินรางวัลสูงถึง 5,000 บาท เพื่อให้นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้เปิดโลกกว้าง

ทั้งนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาต่างประเทศ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่เพียงแค่ภายในมหาวิทยาลัย แต่ยังรวมถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย