ธรรมศึกษาปี 62 มีกว่า 2 ล้านคนร่วมสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 29 พ.ย.นี้

0
536

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มหาเถรสมาคม(มส.) โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และรัฐบาล โดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารพศ. ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน แถลงข่าวโครงการเปิดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 “ 90ปี สอบธรรมศึกษา สร้างสังคมอุดมปัญญาวิถีพุทธ” โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมส. ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การเรียนการสอนธรรมศึกษาจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้นำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้แล้วนั้นไปประพฤติปฏิบัติ  จึงขอให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อช่วยกันสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมเพิ่มมากขึ้น

นายเทวัญ กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบให้พศ. ร่วมกับคณะสงฆ์ โดยสำนักงานแม่กองธรรมฯ จัดโครงการเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชน ข้าราชการ และประชาชน ได้ดำรงชีวิตและประกอบหน้าที่การงาน โดยยึดหลักคุณธรรมและศีลธรรม ซึ่งคือ หลักธรรมาภิบาล และได้ศึกษาเรียนรู้หลักวิชาการพุทธศาสนาในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมที่ได้ศึกษาแล้วนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

“การสอนธรรมศึกษาเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อพี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษาที่อยากเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้มาเรียนและมาสอบโดยในครั้งนี้มีมากกว่า 2,000 คน โดยใช้สนามสอบที่จังหวัดน่านในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ได้เคยทำบันทึกลงนามร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการก็อยากให้ช่วยผลักดันให้นักเรียนเข้ามาศึกษาธรรมศึกษากันมากๆ ต่อจากนี้จะมีการฟื้นการบันทึกลงนามร่วมขึ้นใหม่เพื่อให้มีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนกันมากๆ พร้อมกับผลักดันงบประมาณจากสำนักพุทธเข้าไปอุดหนุนให้มากขึ้นด้วย” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าว

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.รักษาราชการแทนผอ.พศ.  กล่าวว่า การเปิดสอบธรรมศึกษา มีขึ้นครั้งแรก เมื่อปี 2472 ซึ่งการจัดสอบธรรมศึกษาในปี 2562  ได้เข้าสู่ปีที่ 90 แล้ว ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิดสอบในสนามสอบกลาง ในวันที่ 29 พ.ย.นี้ ที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน พร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาจำนวนกว่า 6,000 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครสอบธรรมศึกษารวมกว่า 2 ล้านคน

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS