ท่านเจ้าคุณอธิการบดี มจร อนุโมทนาบุญ ดร.เขมนิจ บุราคม ผู้มีคุณูปการมหาศาลถวายทุนสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

0
511

เมื่อวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 111,100 บาท แก่พระภิกษุนานาชาติที่เรียนในระดับปริญญาตรี โท และเอกสาขาสติศึกษา สาขาสันติศึกษาและสาขาพระพุทธศาสนา ในวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร พร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญ ดร.เขมนิจ บุราคม ว่าเป็นผู้มีคุณูปการมหาศาลในการถวายทุน จำนวน 111,100 บาท และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อศึกษาของพระสงฆ์ระดับนานาชาติ

ชมข่าว MCU TV

*****************************************************************