ทูตศรีลังกาขอพศ.ทำแนวทางให้ความรู้ “หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์”

0
30

นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้นางโกเลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าเข้าเยี่ยมคารวะผอ.พศ.ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ และได้มีการหารือกับผอ.พศ. โดยขอให้รักษาหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่วัดวชิรธรรมาราม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางรัฐบาลศรีลังกามอบให้กับรัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และควรมีแนวทางให้ความรู้เกี่ยวกับต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ให้กับชาวไทยด้วย

นางโกเลนเน ยังระบุด้วยว่า จ.พระนครศรีอยุธยา และเมืองแคนดี้ ศรีลังกา  ได้รับการประกาศเป็นเมืองพี่เมืองน้อง  ซึ่งต้องดำเนินการให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้มีการลงนามร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2556 ดังนั้นจึงต้องมีแผนยุทธศาสตร์  จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้วย

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ทางนางโกเลนเนตั้งใจจะให้มีมุมศรีลังกาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และได้ปรึกษากับพระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ แล้ว ทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ชาวต่างประเทศ และพระสงฆ์ประเทศไทย แลกเปลี่ยนกันระหว่างพระสงฆ์ศรีลังกา และพระสงฆ์ไทย ซึ่งอยากให้มีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทางด้านพระพุทธศาสนามากขึ้น   และขยายความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศศรีลังกาออกไปสู่ระดับภูมิภาค โดยหลังจากนี้ทางพศ.จะได้รายงานให้กับทางรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป