ทึ่ง! นศ. เทคโนฯ พงษ์สวัสดิ์ (PSC) คว้ารางวัลหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี

0
1447

ศธ. ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เปิดเผย ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2565 โดยในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จำนวน 550 คน เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั้งประเภทเดี่ยวและทีม จำนวน 227 คน รวมผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 777 คน เฉพาะระดับอาชีวศึกษามีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพียง 28 คนทั่วทั้งประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิธีเข้ารับรางวัลในวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในวันดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาให้โอวาทกับเด็ก ๆ และบันทึกภาพร่วมกับเด็ก ๆ ต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานมอบโล่รางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับรางวัล

นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ประธานชมรมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับอาชีวศึกษา หนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี โดยมีความโดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและครูอาจารย์ มีจิตอาสาออกรับบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีส่วนในการบำเพ็ญประโยชน์และเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในโครงการเฉลิมฉลองครบรอบวาระ 150 ปีชาตกาลหลวงปู่พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ผู้ได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ จากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ทำให้นายอาทิตย์  เรืองฤทธิศักดิ์ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, เป็นนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, เป็นผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก เป็นนักศึกษาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน บริการแจกอาหารว่างให้แก่ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเป็นนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยผลการเรียนรวม 3.97

ด้าน อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการ PSC  เปิดเผยว่า “พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า ครูเล่าหวังให้สร้างชื่อ ชาติหวังกำลังฝีมือ เจ้าคือความหวังทั้งมวล” เป็นคำกลอนสอนใจเด็ก ๆ เยาวชนคนของชาติ ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากเด็ก ๆ เยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ควบคู่ด้วยคุณธรรมไปพร้อม ๆ กันแล้ว คุณภาพการศึกษาของไทยไม่ต้องมองออกไปไกลนอกตัว การพัฒนาจิตใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเพราะจิตใจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกสิ่งอย่าง หากใจพร้อมทุกอย่างก็ย่อมพร้อม โบราณจึงกล่าวว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”

จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่ PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็ก ๆ สมกับเป็นสถานศึกษาผู้นำศีลธรรม ต้นแบบทางพระพุทธศาสนา กับรางวัลสถานศึกษาเสาอโศกพระราชทาน ประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

 

Cr : PSC อาชีวะดีวิถีพุทธ