ที่ปรึกษารมต.ออมสิน โต้ไม่จริงรัฐจ้องแก้กม.จัดการทรัพย์สินวัด มีแต่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนเท่านั้น อย่าเชื่อข่าวลือ

0
2019

จากการอบรมสัมมนา “กฎหมายใกล้สงฆ์” ที่อาคารมวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ออกมาระบุแล้วว่า กฎหมายเกี่ยวกับคณะสงฆ์นั้นดีอยู่แล้ว เหลือเพียงแค่การปฏิบัติเท่านั้น และในเมื่อกฎหมายดีแล้ว ยังเกิดปัญหา ก็ต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร ให้ไปดูเป็นเรื่องๆ ไป ส่วนเรื่องการแก้กฎหมายคณะสงฆ์ ที่เป็นข่าวมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเพียงการคาดเดา ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังไม่อยากให้ไปเชื่อข่าวลือที่ว่ารัฐบาลจะเข้าไปจัดการทรัพย์สินของวัด เพราะรัฐบาลมีแต่จะเข้าไปอุปถัมภ์และสนับสนุนพระพุทธศาสนาเท่านั้น ซึ่งในเรื่องของการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัดนั้น มีระเบียบปฏิบัติกำกับไว้อยู่แล้ว เพียงแต่จำเป็นต้องให้ความรู้พระสงฆ์เพิ่มเติมในส่วนของการจัดทำบัญชีในการบริหารทรัพย์สิน ไม่ให้รั่วไหล ตรวจสอบได้ เพราะวัดเป็นนิติบุคคลที่สังคมให้ความสำคัญ

ด้านพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะอธิการบดีมจร. กล่าวว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ทำให้บางเรื่องอาจจะเกิดความผิดพลาด ทั้งนี้สถานะของพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมาย พระธรรมวินัย และจารีต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดเวทีสัมมนา เพื่อให้พระสงฆ์เกิดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญสำหรับพระสงฆ์ เช่น เรื่องการจัดการทรัพย์สินวัด และกฎหมายด้านการปกครอง เพื่อให้รู้ระเบียบในการปฏิบัติ จะได้เกิดความโปร่งใส