ที่ปรึกษาจภ.6 ร่วมกับเจ้าคณะจ.ลำปาง นำทีมร่วมกิจกรรม “เราไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปันความสุข ของ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง”

0
343

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.63 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เราไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปันความสุข ของ มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง” พร้อมกับแจกถุงยังชีพกว่า 350 ชุด แก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

โดยมีพระราชธรรมาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6  เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง, พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน เจ้าคณะอำเภอเกาะคา , พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง, นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา , นายกเทศมนตรีเทศบาลศาลา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเกาะคา, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังพร้าว ,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าผา ,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำโจ้, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง และวัฒนธรรมจังหวัด , พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง