ทำเนียบผู้บริหารศูนย์ข่าวศาสนา Thairnews

0
1570

ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวศาสนา Thairnews  นายสมหมาย  สุภาษิต รองผอ.ส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา มจร.

เบอร์โทร.ติดต่อ 089 7793708

บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว Thairnews นายณรงค์  หนูเชื้อ  อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาฯ สพวช.

เบอร์โทร.ติดต่อ 081 5541033

ประจำกองบรรณาธิการ  Thairnews

นายสุรเชษฐ์ ศิลานนท์  กระบวนการยุติธรรม

นายเจริญผล เอี่ยมพึ่ง กองปราบปราม ตร.

นายณท ทะสังขา ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV

เบอร์ติดต่อ  087 9121940

E-mail : [email protected]