ทร.พัฒนาศักยภาพกองทัพ ทำบันทึกข้อตกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์-งานวิจัยทางการทหาร สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

0
1988

วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น.ที่ห้อง Jesters โรงแรมเพนนินซูล่า ถนนเจริญนคร กรุงเทพมหานคร พลเรือโท ไกรศรี เกษร รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดย มีพลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายเจษฎา สุภาภา กรรมการผู้จัดการ นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล ท่ามกลางผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ กล่าวว่า การจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญระหว่างสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการร่วมงานวิจัยพัฒนาโดยการบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญให้แก่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย

1.โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการควบคุม สั่งการ และสื่อสารอากาศยานไร้คนขับ  2.โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกระสุนปืนใหญ่เรือ 3.โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้องส่องทางไกล Military Specification 4.โครงการวิจัยและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และ 5.โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการทางทหาร

นายชัยรัตน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ริเริ่มความร่วมมือในงานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ทางการทหารตลอดจนภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่หน่วยงานทางทหารและหน่วยงานความมั่นคงในประเทศให้มีศักยภาพในการผลิตตลอดจนนำไปสู่การคิดค้นและพัฒนายุทโธปกรณ์ทางการทหารให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพและผลักดันให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้สำเร็จบรรลุตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้กลไกในการพัฒนาและส่งเสริมภายใต้แนวคิด The Power of Partnership เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ระดับโลก ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ใช้จริง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการด้านยุทโธปกรณ์ของกองทัพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

“ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการทหารในกลุ่มบริษัทพันธมิตรของบริษัท ประกอบด้วย ระบบกล้องตรวจการณ์และบันทึกภาพตอนกลางคืน ระบบอากาศยานไร้คนขับ ระบบเครื่องช่วยเล็งและเครื่องชี้เป้าด้วยลำแสงอินฟราเรด เสื้อกั๊กทางยุทธวิธี อุโมงค์ลม และเครื่องช่วยฝึกจำลองการโดดร่ม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแผนที่ทางเรือและใต้น้ำ” ผจก.ทั่วไป บริษัท สุภาภาฯ กล่าว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐