ถ้าบวชเพื่ออยากรวย ลองมาบวชที่วัดไผ่ล้อมดู

0
177

ถ้าบวชเพื่ออยากรวย ลองมาบวชที่วัดไผ่ล้อมดู

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน หากญาติโยมได้ดูข่าวสารบ้านเมืองในรอบหลายวัน หรือหลายปีที่ผ่านมานี้ โยมอาจจะรู้สึกว่า เป็นพระสงฆ์นี้มันรวยดีแท้ เดี๋ยวก็มีนู่น มีนี่ เป็นที่ล่อตาล่อใจ หรือไม่ต้องขนาดนั้นหรอก แค่เป็นพระสงฆ์ธรรมดา ไม่ต้องทำมาหากินอะไร เป็นพระประเภทว่า เช้าเอน เพลนอน ค่ำจำวัด ดึกสงัดซัดมาม่า นั่นก็มีมากมาย จนหลายคนไม่รู้จะทำอะไร มาบวชดีกว่า บางคนบวชแล้วได้ดี มีเงินทอง มีลาภยศอะไรอีกมาก ก็ชวนให้คิดจริง ๆ ว่าบวชแล้วรวย

แต่บวชแล้วรวยจริงไหม ให้มาบวชที่วัดไผ่ล้อมดู!

ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม โดยกองทุนบวชฟรี จะจัดพิธีอุปสมบทหมู่ทุกเดือน เดือนละครั้ง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างธรรมทายาทไว้ในพระบวรพุทธศาสนาสืบไป โดยในครั้งแรกนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันมาฆบูชา มีผู้มาเข้าบวชเป็นจำนวนสิบคน พร้อมด้วยญาติพี่น้องที่มาร่วมบุญ มาด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เพราะการบวชพระนั้นเป็นบุญใหญ่ เทียบได้กับสร้างพระพุทธ เพราะพระสงฆ์คือเนื้อนาบุญของโลก ดังที่บทสรรเสริญพระสังฆคุณได้กล่าวไว้

โครงการนี้เกิดขึ้นมา เพราะอาตมาเห็นว่า เราจะต้องใช้วัดสร้างคน ปั้นคนให้เป็นคน ให้ออกมาเป็นคนที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน เป็นคุณธรรมพื้นฐานประจำใจที่ไปอยู่ไหนก็ย่อมเจริญอย่างแน่นอน การเป็นพระ ชีวิตในสมณเพศถือเป็นเครื่องขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยคนได้เป็นอย่างดี ทำให้คนมีวินัย และรู้จักคุณค่าในตนเอง อาตมาจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละครั้ง และที่สำคัญ โครงการนี้บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแค่มีเสื้อขาว ผ้าขาวม้า และที่สำคัญที่สุดคือ หัวใจที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลง นั่นแหละมาบวชที่วัดไผ่ล้อมได้แล้ว ขอแค่นั้นจริง ๆ

พระสงฆ์ใหม่ที่เข้ามาบวชยังวัดไผ่ล้อม จะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ประกอบสังฆกิจ ทั้งทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น รวมถึงช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ของวัด เช่น การทำความสะอาดวัด ร่วมกับพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ในวัด

ทำหน้าที่ร่วมกัน ตามหลัก “อยู่แบบให้วัดอาศัย มิใช่มาอาศัยวัดอยู่”

วัดก็คือกองอิฐกองปูน แต่วัดจะเป็นวัดจริง ๆ มิใช่ซากวัดก็ด้วยมีพระที่ดูแลวัดให้เจริญหูเจริญตา เป็นที่ที่ใครเข้ามาก็รู้สึกอิ่มใจ สุขใจ พระจึงสำคัญแก่วัด นี่คือหน้าที่ของพระ ดูแลวัด ให้วัดเป็นที่พึ่งพิงทางใจของผู้คน เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของพุทธศาสนิกชน

แต่หากมาเพื่ออาศัยวัดอยู่ ก็ควรต้องตั้งคำถามว่าหน้าที่ของพระคืออะไร อยู่กินกับศรัทธาปสาทะญาติโยมหรือ แม้วัดหลายแห่งจะมีรายได้มากจริง แต่ว่ารายได้เหล่านี้มาจากศรัทธาญาติโยมที่เขาตั้งใจฝากไว้ในบวรพุทธศาสนา ให้นำไปเป็นประโยชน์แก่พระซึ่งมีหน้าที่จรรโลงพระพุทธศาสนา บำรุงด้วยปัจจัย 4 ให้ดำรงชีพได้ เป็นหน่อเนื้อพุทธบุตรผู้สืบสานพระพุทธศาสนา แก่วัดอันเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนา ขับเคลื่อนกิจการของพระศาสนา หรือนำไปเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่านทางวัด ทั้งหมดนี้คือความปรารถนาของญาติโยมที่เขาถวายเงินมา หรือจบเงินหยอดใส่ตู้ พระสงฆ์จึงต้องมีหน้าที่ทำให้ความปรารถนาของสาธุชนทั้งหลายเป็นจริง และนั่นทำให้เราต้องประพฤติตนให้วัดอาศัย ไม่ใช่อาศัยวัดอยู่

วัดไผ่ล้อมถือนโยบายนี้มาตลอด เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับถวายมา ไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยหรือก้อนใหญ่ นั่นคือเงินในพระศาสนา นำมาจัดหาปัจจัยสี่ให้พระสงฆ์ และนำไปเป็นโบสถ์ วิหาร อันสวยสดงดงามถวายเป็นพุทธบูชา พระที่มาบวชยังวัดไผ่ล้อม ก็จะได้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นพระ คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมที่เลี้ยงดูปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสงฆ์

นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันเป็นคณะสงฆ์ เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี การมาเป็นพระภิกษุสงฆ์คือการเป็นพี่น้องกัน มีพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้า เรามาเป็นพุทธบุตร มาอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน กินอยู่ด้วยกัน รู้จักคุณค่าของความสามัคคี รักษาศีล รักษาสมณสารูป ความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ให้สมแก่การเป็นพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แม้จะไม่ได้ครองสมณเพศยาวนาน แต่อาตมาก็เชื่อว่า ผ้าเหลืองย่อมขัดเกลาจิตใจได้ อย่างน้อยที่สุดคือความสงบใจ ใส่สบงแล้วทรงพลังจริง ๆ นะ อยากรู้ก็มาบวชได้ อาตมายืนยันแน่นอน

เมื่อสึกออกไปเป็นฆราวาสแล้ว อาตมาหวังว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพของสังคม เป็นคนที่โบราณเรียกว่า “คนสุก” เป็น “ทิด” คือบัณฑิตผู้รู้ดีรู้ชอบ มีคุณธรรมประจำใจ ได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน และอาจได้รับคำตอบว่า ที่บวชพระแล้วรวยนั้น จริงหรือไม่

ผู้ที่สนใจโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติของทางวัดไผ่ล้อม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-782-5656 – 095-441-9979 หรือ Line ID : 0957825656 หรือหากสาธุชนท่านใดต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท ก็สามารถติดต่อทางวัดได้เช่นกัน ขออนุโมทนา

ขอเจริญพร

 

หลวงพี่น้ำฝน : 1 มีนาคม 2565

*****************************************************************