ถัดมาเพียง 1 วัน มจร.สูญเสียพระมหาเถระอีก 1 รูป พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ปวง) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา สิริอายุ 102 ปี

0
1170

นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เมื่อพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ มีตำแหน่งบริหารระดับสูงต้องถึงแก่มรณภาพลงติดต่อกันถึง 2 รูป หลังจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมจร. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มรณภาพเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพียงชั่วข้ามวันเท่านั้น ต่อมาในวันที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 20.11 น. พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่ปวง) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ซึ่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตรองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตพะเยา ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ละสังขารแล้ว ณ โรงพยาบาลพะเยา ขณะสิริอายุ 102 ปี 80 พรรษา

ความสูญเสียในครั้งนี้นำพาความโศกเศร้าแก่บรรดาศิษยนุศิษย์ชาว มจร. และญาติโยมชาวพะเยาเป็นอย่างยิ่ง โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จากโรงพยาบาลพะเยา มายังพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ ในช่วงเช้า จากนั้นในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

สำหรับ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มีนามเดิมว่า ปวง วงศ์เรือง เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2460 โยมบิดาชื่อ พ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง บรรพชาวันที่ 15 พฤษภาคม 2475 ณ วัดสางเหนือ โดยมีพระอุปัชฌาย์คือ เจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส ทั้งนี้ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มีความรู้ความสามารถพิเศษ ในการอ่านเขียนภาษาล้านนา การออกแบบแปลนพระอุโบสถกุฏิแบบล้านนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา นอกจากนี้หลวงปู่ยังสงเคราะห์สาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลมากมาย อาทิ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดตั้งสำนักเรียนบาลี จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดศรีโคมคำ นอกจากนี้ ท่านมีความสนใจเรื่องประวัติศาสตร์โบราณคดี ได้ค้นคว้าและศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาและเมืองพะเยามาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี อีกทั้ง มีผลงานเขียนหนังสือด้านประวัติศาสตร์ของล้านนาและเมืองพะเยามากมาย ข่าวการมรณภาพของท่านจึงนับเป็นการสูญเสียปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองพะเยา

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐