ต่างชาติ 5 ราย แห่ยื่นสร้างหนังเหตุการณ์ “ทีมหมู่ป่า 13 ชีวิต” บอร์ดภาพยนตร์ฯ มอบวธ. ชงเรื่องเสนอตั้งคกก.ระดับชาติสู่ครม.สัญจร 24 ก.ค.นี้

0
980

สำนักข่าว thairnews- วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561)  ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายวิษณุ   เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า  ที่ประชุมได้หารือแนวทางการส่งเสริมการจัดสร้างภาพยนตร์และสารคดีกรณีการช่วยเหลือนักฟุตบอลเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่า  อะคาเดมี รวม 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เขตวนอุทยานแห่งชาติ – ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งได้มีการปฏิบัติการระดมความช่วยเหลือทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจนประสบสำเร็จลุล่วงในที่สุด  โดยที่ประชุมได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ  ขณะนี้มีบริษัทต่างชาติจำนวน 5 รายได้ติดต่อเข้ามา เนื่องจากสนใจที่จะจัดสร้างภาพยนตร์และสารคดีเหตุการณ์ดังกล่าว

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรในวันที่ 24 ก.ค.นี้ที่จ.อุบลราชธานี  ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงการต่างประเทศ   กระทรวงพาณิชย์  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์  เป็นต้น เพื่อทำหน้าที่ดูแลกรณีการช่วยเหลือนักฟุตบอลเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่า  อะคาเดมี รวม 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง ให้เป็นไปอย่างมีระบบ  อย่างไรก็ตาม  เบื้องต้นจะเน้นดูแล 3 ประเด็นหลัก คือ 1.การดูแลลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวเหตุการณ์  2.การคุ้มครองบุคคลด้านข้อมูลข่าวสารและความเป็นส่วนตัวของเด็ก ผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย  และ3.ด้านผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ นอกจากนี้  ที่ประชุมพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่มีความสนใจผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์กรณีการช่วยเหลือนักฟุตบอลเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี  โดยอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายไทย

นายวีระ กล่าวด้วยว่า  ที่ประชุมรับทราบตามที่วธ. จัดทำจดหมายเหตุบันทึกเหตุการณ์และภาพประวัติศาสตร์ช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีรวม 13 คน  โดยเบื้องต้นวธ.ตั้งเป้าหมายจะจัดทำจดหมายเหตุดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.นี้