“ต่อศักดิ์” ผช.ผบ.ตร. เข้ากราบเยี่ยมอาการอาพาธพระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล)

0
422

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.65 ที่วัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเม็ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผช.ตร. เดินทางเข้านมัสการกราบเยี่ยมอาการอาพาธ ของพระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) นามเดิมว่า ไพบูลย์ สิทธิ เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2467 เมื่ออายุ 29 ปี ได้อุปสมบทที่วัดป่าสำราญนิวาส อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีพระครูธรรมาภิวัฒน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จำพรรษา ณ วัดป่าสำราญนิวาส ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์หลวง กตปุญโญ เจ้าอาวาส

พระเทพวิสุทธิญาณ เป็นพระนักพัฒนาและนักสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมสร้างและบูรณะวัดเป็นจำนวนมาก ได้แก่ วัดรัตนวนาราม อ.เมือง จ.พะเยา วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา กระทั่งถึงวัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยาม อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นประธานจัดสร้างวัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (เฉลิมพระเกียรติ ครบ 200 ปี) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จัดสร้างพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานประจำที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอใน จ.เชียงราย อุปถัมภ์ก่อสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่ 8 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี ช่วยจัดหาทุนจ้างครูไปสอนเด็กในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนบ้านภูเงิน มอบทุนแก่คณะครูที่ปฏิบัติดีเด่นประจำปี และอุปถัมภ์ในการสร้างอุโบสถวัดป่าสำราญนิวาส มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนเป็นประจำทุกปี ปีละ 1,000 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

ด้านสมณศักดิ์ พ.ศ.2551 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระเทพวิสุทธิญาณ

*****************************************************************