ตู้วัฒนธรรมปันสุข อัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

0
1429

วัฒนธรรมปันสุข

อัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

จากนโยบายของ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ทาง วธ. ได้จัดทำโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล  มีกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ อาทิ การมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดในพื้นที่จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และการตั้งตู้ปันสุข โดยร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เครือข่ายวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร กว่า  22,000 ชุมชน เป็นการแสดงน้ำใจ พร้อมสานต่อแนวคิดดีๆ หวังให้สังคมนำแนวคิดดีๆ ไปช่วยเหลือกันทั่วประเทศ

หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้นำนโยบายนี้ลงสู่การปฏิบัติ เริ่มกันที่ เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ใส่ตู้วัฒนธรรมปันสุข โดยมี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ วธ.ยังได้ตั้งตู้แบ่งปันในกรุงเทพฯ รวมไปถึงวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งตู้แบ่งปัน น้ำใจ สู้ภัยโควิด 19 กระจายไปทั่วประเทศ

ยกตัวอย่าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน โดย พระครูพัฒนกิจจานุกิจ  ผู้นำชุมชนฯ นายไชยนันท์  แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันจัดทำและเติมอาหารใน  “ตู้ปันสุข”  ณ บริเวณด้านหน้าศาลาการเปรียญ ชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียน  ตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โดยนางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ   ในสังกัดร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง จัดตั้ง ตู้ปันสุข  นอกจากข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้ว ยังนำเมล็ดพันธุ์พืช ผลไม้ ในท้องถิ่น เช่น เงาะ มังคุด มาแบ่งปันให้ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพลงตาเอี่ยม ตำบลพลงตาเอี่ยม  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ขณะที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมกับวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ ชุมชนคุณธรรมร่วมจิตร่วมใจ จัดตั้งตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องชาวกระบี่ ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่วนประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ หนองใหญ่บ้านบน ร่วมแรงร่วมใจบรรจุผักสดหลากหลายชนิด อาทิ หน่อไม้ มะละกอ มะเขือ แตงกวา ฟัก พริก มะนาว กระเจี๊ยบ คะน้า กวางตุ้ง ฟักทอง ฯลฯ แบ่งลงในถุงพลาสติกใสจำนวนหลายใบ เพื่อนำไปใส่ไว้ในที่ตู้ปันสุข ณ บริเวณตรงข้ามปากซอยหนองใหญ่10 หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   ขึ้นเหนือไปที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบสิ่งของให้กับอำเภอแม่อาย ให้ใส่ตู้ปันสุขอำเภอแม่อาย  จำนวน 367 ชุด จากพระอาจารย์สินชัย  อินทโชโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแสงรุ้ง ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุแสงรุ้ง โดยมีสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานรับมอบสิ่งของเพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้อำเภอแม่อาย เป็นต้น

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า ลักษณะตู้ปันสุขของ วธ.นั้น ทางนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียนหรือราชการ ภาคประชาชน ผู้นำศาสนา สภาวัฒธรรมในพื้นที่ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นแล้วมอบให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแล แบ่งปัน บางจุดหากใครมารับเองไม่ได้ ก็จะนำสิ่งของในตู้ปันสุขใส่เป็นถุงยังชีพไปแจกประชาชนตามสถานที่ที่กำหนด วัด ศาสนสถานต่างๆ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชน ข้าราชการ เครือข่ายทุกภาคส่วน ให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีน้ำใจไมตรี เป็นพื้นฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยเป็นตัวอย่างให้เด็กและเยาวชนเห็นเป็นตัวอย่าง ร่วมสืบสานความมีน้ำใจไมตรีแบบนี้ต่อไป ขอเชิญทุกหน่วยงานตั้งตู้ปันสุข ร่วมรณรงค์ให้คนไทยแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน

รวมไปถึง การมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดในพื้นที่จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช รวมไปถึงการทำความเข้าใจข่าวสารรัฐบาล ศบค. กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 ไปยังชุมชนคุณธรรมฯ 22,000 ชุมชน การสร้าง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนคนอื่น แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มคลี่คลาย แต่อัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลเช่นนี้จะอยู่กับตลอดไป  ช่วยคนไทยผ่านพ้นทุกวิกฤตได้เป็นอย่างดี