ตุลามหากุศล บุญกฐิน

0
325

ตุลามหากุศล บุญกฐิน

              

เจริญพรญาติโยมผู้อ่านทุกท่าน เวลานี้นับได้ว่าเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้ว เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าบรรยากาศปลายปีได้มาถึงแล้ว สำหรับข้าราชการก็เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรใหม่ ๆ สำหรับคนเพิ่งเข้างาน หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง คนที่เกษียณก็เพิ่งว่างงานหลังจากทำงานมานาน ส่วนคนอื่น ๆ ก็จะมีความรู้สึกต่างกันไป รู้สึกว่าอยากพักผ่อน อีกไม่กี่เดือนก็ฤดูหนาวแล้ว ต้องหาที่ไปพักผ่อน รับลมหนาว หาที่เลี้ยงฉลองกับญาติมิตร หาซื้อของต่าง ๆ หรือรู้สึกว่าปีเก่ากำลังหมดไปแล้ว ก็ต้องคิดทบทวนถึงอะไรหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น

พอเข้าเดือนตุลาคม สายบุญก็เป็นอันรู้กันว่าจะมีงานบุญใหญ่เกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ออกพรรษา มีตักบาตรเทโว พอออกพรรษาเสร็จ ก็เป็นหน้ากฐิน

กฐินนี้เป็นบุญใหญ่ เป็นบุญที่ใคร ๆ ก็ตั้งใจจะทำ ถ้ามีโอกาสก็ขอให้ได้ร่วมบุญกฐิน แม้สักสิบสักร้อยบาทก็ปรารถนา เพราะเป็นบุญที่เป็นสังฆทาน คือ ทำแก่คณะสงฆ์โดยรวม มีอานิสงส์ยิ่งกว่าทำบุญแก่พระสงฆ์เฉพาะรูป และเป็นบุญเฉพาะกาล คือ มีเวลาทำเพียงเดือนเดียวเท่านั้นตามพุทธานุญาต เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วใคร ๆ ก็ต้องการจะมีส่วนในบุญกฐิน ถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ จะมีส่วนร่วมในฐานะอะไร เงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ ก็ล้วนได้บุญทั้งสิ้น เอาเป็นว่าบางวัด จองเป็นเจ้าภาพกฐินยาวเป็นร้อยปีก็มี คนที่มาทอดในชั่วอายุเราก็คือทายาทของเจ้าภาพนั่นแล สะท้อนให้เห็นว่า บุญกฐินนี่สำคัญขนาดไหน

หากไม่นับกฐินหลวง และกฐินพระราชทาน ซึ่งเราสามารถร่วมทุนถวายเป็นพระราชกุศลในกองกฐินนั้นแล้ว เราพุทธศาสนิกชนก็นิยมทำ “กฐินสามัคคี” คือรวมเอากฐินเป็นกองเดียว จะกี่เจ้าภาพก็ตามแต่เอามารวมกันเป็นกองเดียว เป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมด ตามพุทธบัญญัติว่า กฐินคราวหนึ่งจะมีเจ้าภาพได้แค่คณะเดียว เมื่อกฐินหลายกองมารวมเป็นหนึ่ง แล้วก็อุปโลกน์บุคคลหนึ่งขึ้นเป็นตัวแทนถวายกฐิน เป็นไปตามพุทธบัญญัติ

                ในปีนี้ วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จะมีพิธีทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยในปีนี้เจ้าภาพองค์กฐินสามัคคี คือ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) โดย ดร.อัญชลิน และ ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา สองผู้บริหารแกร่งแห่งทีคิวเอ็ม นายหน้าประกันภัยลำดับต้นของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีร่วมกัน ก็สามารถร่วมทำบุญในกองกฐินนี้ได้ โดยหากทำบุญกองกฐิน 1,000 บาท ทางวัดจะมีของที่ระลึก คือ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ พลังขุมทรัพย์ เนื้อโลหะชุบทองหน้าเงิน เลี่ยมโลหะชุบไมครอนฝังเพชรรัสเซีย เป็นวัตถุมงคลของวัด เพื่อความสวัสดีมีโชคลาภ สมดังชื่อ พลังขุมทรัพย์ รายได้จากกฐินสามัคคีครั้งนี้จะนำไปเป็นปัจจัยบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถเฉลิมพระเกียรติของทางวัด ซึ่งมีอายุการใช้งานนานพอสมควรแล้ว สมควรแก่การบูรณะให้มีความสวยสดงดงามต่อไป

สิ่งที่สำคัญในงานกฐินสามัคคีประจำปีนี้อีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกทองคำ ซึ่งได้ทำพิธีหล่อ และจัดสร้างเป็นองค์พระสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ขึ้นประดิษฐานในบุษบกเหนือรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ภายในวิหารหลวงพ่อพูล ซึ่งพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนี้ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประธานแห่งวิหารแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางแห่งความเคารพทั้งปวง ถือเป็นสิ่งที่ชาววัดไผ่ล้อมทุกคนภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจในแรงสามัคคีของสานุศิษย์ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดเป็นสิ่งต่าง ๆ ขึ้นในวัดไผ่ล้อม เพราะสิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นมิได้เลยหากขาดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคน

บุญคือเรื่องของความสามัคคี แน่นอนว่าบุญนั้นเป็นของที่ต่างคนต่างต้องทำ ใครทำใครได้ แต่บุญใหญ่ ๆ หลายอย่างต้องอาศัยความสามัคคีจึงจะสำเร็จไปได้ อย่างบุญกฐินนี้ก็เป็นต้น ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นกฐินสามัคคี เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดเป็นองค์กฐิน อันประกอบด้วยผ้ากฐิน และบริวารกฐิน อย่างเครื่องไทยธรรม ไปจนถึงปัจจัยใส่สตางค์ต่าง ๆ คนคนเดียวจะระดมทุกอย่างมานั้นยากเต็มที แต่หากรวมพลังกัน อย่างละนิด อย่างละหน่อย ก็จะได้กองกฐินที่สวยงาม เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เป็นเช่นนี้ได้ก็ด้วยแรงคนละไม้คนละมือนั่นเอง บุญอย่างอื่นก็อย่างเดียวกัน จัดงานบวช จัดงานผ้าป่า จัดงานอะไรต่าง ๆ ก็ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคี มีแตกแยกกันบ้างก็ต้องประสานรอยร้าวนั้น แล้วทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้

งานบุญจึงเป็นโอกาสที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ดังคำว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีในหมู่คณะนำสุขมาให้ อย่างน้อยที่สุดก็คือความสุขจากความอิ่มอกอิ่มใจ ความสามัคคีไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำกันคนละมาก ๆ แค่คนละนิดคนละหน่อยก็เป็นสามัคคีได้ เหมือนมดตัวเล็กตัวน้อย ขนดินขนอาหารตัวละนิดตัวละหน่อย แต่สุดท้ายแล้วก็ทำให้ทั้งรังอิ่ม ได้รูรังเป็นที่อยู่อาศัย สุขสบายทั้งฝูง นี่แหละความสามัคคี

เวลามีงานบุญ จึงอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของความสามัคคี ความสามัคคีนี้ก็เป็นบุญ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นตรงหน้า นี่แหละคือผลของบุญในเบื้องต้นแล้ว ขอเจริญพร   

 

 

หลวงพี่น้ำฝน : 11 ตุลาคม 2565