ตั้ง “พระเทพรัตนมุนี” เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม

0
78

คณะสงฆ์วัดโสธรฯกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ “พระธรรมมังคลาจารย์” หรือ “หลวงปู่ประยงค์” อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ 100 วัน

วันนี้ (26 ม.ค.64) เวลา 09.00 น. ที่รพ.กรุงเทพ ได้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ซึ่งมรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. สิริอายุได้ 95 ปี 5 เดือน กลับสู่วัดโสธรฯ เพื่อจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโสธรฯ

จากนั้นเวลา 17.00น. มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และหลังจากนี้ทางคณะสงฆ์วัดโสธรฯกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วันต่อไป ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระธรรมมังคลาจารย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้เป็นประธานในการมอบตราตั้งคำสั่งเจ้าคณะจ.ฉะเชิงเทรา แต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 12 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ

ขอบคุณภาพ : นสพ.มติสวรรค์

 

สำหรับพระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่า สุรชัย วิชชุกิจมงคล บรรพชา ที่วัดสระเกศฯ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2521 ที่ พระอุโบสถวัดสระเกศฯ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “สุรชโย” หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะภาค 12 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศฯ และเป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง โดยพระเทพรัตนมุนี กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 12 และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ แทนพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ อดีตกรรมการมส. และอดีตเจ้าคณะภาค 12 ที่ถูกปลดออกจากทุกตำแหน่งเมื่อเดือนม.ค.2558 เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า พระพรหมสุธี มีพฤติกรรมส่อทุจริตต่องบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลอนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)