ตั้ง “ณรงค์” รักษาการผอ.สำนักพุทธฯ รศ.เสถียร วอนรบ.คืนความเชื่อมั่นกลับมาสู่พศ.

0
398

วันที่ 9 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)  ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน แจ้งไปยังผอ.สำนัก/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน ระบุว่า ด้วยได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 8 ต.ค. 2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน โดยแต่งตั้งให้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง รองผอ.พศ. รักษาราชการแทนผอ.พศ. ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2562 เป็นต้นไป

ด้านผศ.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา (สนพ.) กล่าวว่า การแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผอ.พศ. คนต่อไปนั้น ควรที่จะต้องแต่งตั้งคนที่มีวิสัยทัศน์ในการสนองงานกิจการคณะสงฆ์ ทั้งมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ หลักพระธรรมวินัย การปกครองคณะสงฆ์ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรพิจารณาอย่างละเอียดในการเลือกผู้จะมารับตำแหน่งผอ.พศ เพราะบทบาทหน้าที่สำคัญรออยู่ คือ การเรียกศรัทธาความเชื่อมั่นกลับมาสู่พศ.ให้ได้ โดยต้องทำหน้าที่ 2 ประการอย่างเร่งด่วน คือ 1.บริหารจัดการกิจการของพศ. เพื่อสนองงานกิจการของมหาเถรสมาคม(มส.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ ที่มอบนโยบายให้ พศ. เป็นภารธุระทั้งที่เร่งด่วน และนโยบายระยะยาว และ2.นโยบายของพศ. ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วนต่างๆ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ