ตั้งแล้ว ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ “ณรงค์” ลงนามแต่งตั้ง “ประยูร จรเจริญ” พร้อมเลื่อนข้าราชการอีก 12 ราย

0
318

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 56/2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 12 ราย ดังนี้ 1.นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) สมุทรปราการ เป็นผอ.กองพุทธศาสนศึกษา 2.นายประยูร จรเจริญ ผอ.พศจ.นนทบุรี เป็นผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 3.นายวิชัย ทิพรักษ์ ผอ.พศจ.กระบี่ เป็นผอ.พศจ.นราธิวาส 4.นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผอ.พศจ.บึงกาฬ เป็นผอ.พศจ.ร้อยเอ็ด 5.นายธีรเดช จันทรัตน์ ผอ.พศจ.ตราด เป็นผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช 6.นายวิโรจน์ ไผ่ย้อย ผอ.พศจ.ตาก เป็นผอ.พศจ.เพชรบูรณ์ 7.นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผอ.พศจ.พะเยา เป็นผอ.พศจ.เชียงราย 8.นางวารินทร์ สิกขชาติ ผอ.พศจ.พัทลุง เป็นผอ.พศจ.ระยอง 9.นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผอ.พศจ.ภูเก็ต เป็นผอ.พศจ.สุราษฎร์ธานี 10.นายสมพร จันอุด ผอ.พศจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผอ.พศจ.พิจิตร 11.นางจรรยา รัตนเลขา ผอ.พศจ.อุตรดิตถ์ เป็นผอ.พศจ.นครสวรรค์ และ12.นายประสงค์ ทองประ ผอ.พศจ.อำนาจเจริญ เป็นผอ.พศจ.ปัตตานี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2564 เป็นต้นไป