ตั้งพระครูวรธรรมธัช เป็นเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ ตั้ง “เจ้าคุณพล” รักษาการเจ้าคณะภาค 6

0
2544

วันนี้  (9 ส.ค.62) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พศ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า มส.มีมติมอบให้สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เป็นตัวแทนมส. ในการเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของกรมการศาสนา (ศน.) นอกจากนี้มส.ยังมีมติแต่งตั้งพระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ธมฺมจาโร) เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

วันเดียวกันมีรายงานว่า ตามที่พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย ในฐานะเจ้าคณะภาค 6 ได้มรณภาพลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 ที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์นั้น พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มีคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนจ้าคณะภาค 6 แต่งตั้งให้ พระเทพเวที (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6