ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธ ยื่นฟ้อง “พงศ์พร” ละเว้น 7 วัดรับงบอุดหนุนจัดการศึกษา ก้อนเดียวกับวัดสามพระยา-วัดสัมพันธวงศ์

0
769

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นฟ้อง “พงศ์พร” ผิดมาตรา 157 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ หลังพบข้อมูลมีอีก 7 วัดดัง ได้รับงบฯอุดหนุนจัดการศึกษาก้อนเดียวกับวัดสามพระยา และวัดสัมพันธวงศ์ แต่กลับไม่ถูกแจ้งความ ทั้งที่ไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันนี้ (13 ธ.ค.61) ที่ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง นายจรูญ วรรณกสิณานนท์ และนายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา ตัวแทนกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ได้ยื่นฟ้องพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผุ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ต่อศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง ในฐานความผิดแจ้งข้อกล่าวหาพระสงฆ์โดยมิชอบ ทำให้พระสงฆ์หลายรูปได้รับความเสียหายและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาหลายเดือน

นายจรูญ กล่าวว่า การยื่นฟ้องครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พศ. อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 72 ล้านบาท ให้กับ 9 วัด แต่กลับมีการแจ้งความว่ามีวัดนำงบฯดังกล่าวไปใช้ผิดประเภทเพียง 2 วัด คือ วัดสามพระยา และวัดสัมพันธวงศาราม โดยให้เหตุผลว่า ทั้งสองวัดไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขณะที่อีก 7 วัด ที่ได้รับงบฯดังกล่าวเช่นกัน ทั้งวัดพิชยญาติการาม วัดเทพศิรินทราวาส วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเทวราชกุญชร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดอรุณราชวราราม และวัดกวิศราราม จ.ลพบุรี ก็ไม่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญฯ แต่พ.ต.ท.พงศ์พร กลับไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี

นายจรูญ กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลที่ได้รับมา ทราบว่า ทั้ง 9 วัดทำเรื่องของบประมาณจากพศ.ไป ซึ่งไม่ได้เป็นการของบฯ ด้านการจัดการศึกษา โดยแต่ละวัดมีวัตถุประสงค์ในการทำเรื่องของบฯต่างกันไป แต่พศ.ในขณะนั้นกลับอนุมัติงบฯอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมาให้ ซึ่งแต่ละวัดก็ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นงบฯส่วนใด จึงเข้าใจว่าเป็นงบฯตามวัตถุประสงค์ที่ขอไป ดังนั้นการที่พ.ต.ท.พงศ์พร เลือกที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับวัดที่ได้รับงบฯนี้ จึงเข้าลักษณะการกลั่นแกล้งหรือไม่ และถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเข้าข่ายบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 หรือไม่ ด้วย