ด่วน!! มส.สั่งทุกวัดรับฌาปนกิจศพโควิด-19 ห้ามวัดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนเกิน 50 คน เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรค

0
122

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 ที่พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า มส.ได้มีมติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่พบการระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของแต่ละจังหวัด และตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) 2.ให้เจ้าคณะผู้ปกครองกำชับวัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของสธ. และมาตรการแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด 3.ให้ทุกวัดสงเคราะห์จัดฌาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19

พร้อมกันนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมส. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งว่า หากวัดใดมีการดำเนินการดังกล่าว แต่ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการให้แจ้งเรื่องผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เพื่อส่งเรื่องมาที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อพิจารณาสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์ต่อไป

*****************************************************************