ด่วน! ประกาศผลสอบนิติกร (สอบข้อเขียน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน

0
297

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 62 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้ครั้งละไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรอบอัตรากำลังและความจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งจะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งจะประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้จะขึ้นบัญชีไว้และสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 2 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชีนั้น ขณะนี้ได้กรมฯ ได้ประกาศผลสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) แล้ว สามารถดูผลสอบได้ที่ https://womenfund.thaijobjob.com/

โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 2 โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ให้ทราบภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี http://womenfund.in.th/ หรื อ https:// womenfund.thaijbjob.com/ หัวข้อ “ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชนตำแหน่งนิติกร” และขออย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือผู้ที่จะสมัครสอบให้สามารถเป็นผู้ที่สอบได้ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น กล่าวอ้างว่ารู้จักข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยผู้สมัครสอบให้สอบได้ หรือสามารถส่งสัญญาณโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ หรือช่วยผู้เข้าสอบในขณะสอบให้ทำข้อสอบได้ เพราะกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการสอบแข่งขันตามระเบียบขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วย “ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ได้คนดี มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม” อย่างแท้จริงมาปฏิบัติงาน

ดังนั้นหากพบเห็นหรือทราบพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งมาที่กรมการพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ โทร 02 – 1413052 และ 02 1413074 หรือที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน http://www.womenfund.in.th/ โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทางวินัย (กรณีเป็นข้าราชการ) ต่อผู้แอบอ้างนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวทิ้งท้าย