ด่วนที่สุด !!! “สำนักพุทธ” เวียนหนังสือให้พระเณรทุกจังหวัดอย่าฝืนกม. ม.44

0
1515

งดร่วมชุมนุมบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกาย เผย มติมส. มอบหมายให้มีผู้แทนมส. 3 รูป ช่วย “หนกลาง” เข้าคลี่คลายปัญหา

ศูนย์ข่าวศาสนา Thai R news วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายพนม  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ผอ.พศ.) เปิดเผยว่า พศ.ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) ในการให้ความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม(ยธ.) ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 5/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แก่ 1. ขอความร่วมมือ พศ. ประสานไปยังมหาเถรสมาคม(มส.) เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับ กรณีพระภิกษุสามเณร กระทำการหรือสนับสนุนอันเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ 2.ขอความร่วมมือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้กับพระภิกษุและสามเณรในจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือในการงดเดินทางมาร่วมชุมนุมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ วัดพระธรรมกายและบริเวณโดยรอบ

พศ.จึงได้ดำเนินการดังนี้ 1.มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้ง พศจ.ทุกจังหวัดทราบและเร่งประชาสัมพันธ์ให้พระภิกษุสามเณรในจังหวัดขอความร่วมมือในการงดเดินทางมาร่วมชุมนุมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ วัดพระธรรมกายและบริเวณโดยรอบ เนื่องจากหากขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานจะถูกดำเนินคดี 2.ในส่วนของมหาเถรสมาคม ให้ยึดมติ ที่ 405/2559 เรื่อง กรณีวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมส.ได้มีมติมอบสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ดำเนินการให้เป็นไปตามมติมส. ครั้งที่ 4/2544 เรื่อง การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบมหาเถรสมาคม ให้เจ้าคณะใหญ่ทุกหนปฏิบัติพร้อมกับเจ้าคณะทุกระดับ ทุกกรณี ให้เป็นที่ยุติในเขตปกครองแต่ละหน และมอบผู้แทนมส. จำนวน 3 รูป เข้าไปให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าคณะใหญ่หนกลางเกี่ยวกับการแก้แก้ปัญหากรณีวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม พศ. ได้ให้ความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) มาโดยลำดับโดยได้มอบหมายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นางสาวประนอม คงพิกุล รอง ผอ.พศ. และนายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการ พศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ พศ. และพศจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำนวยความสะดวกกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างวัดกับเจ้าหน้าที่ จึงขอความร่วมมือวัดพระธรรมกาย ถวายความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และผู้แทนมหาเถรสมาคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา