ดังขลังดี 7 ปีแห่งการสร้าง 7 ไตรมาสแห่งการปลุกเสกเหรียญเสมารุ่น 1 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน)

0
661

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่วิหารพระพุทธเมตตาประทานพร  วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเหรียญเสมารุ่น 1 ครั้งสุดท้าย เนื่องในอายุวัฒนมงคลครบ 48 ปีหลวงพี่น้ำฝน โดยเหรียญเสมารุ่น 1 หลวงพี่น้ำฝนนี้ ได้มีการปลุกเสกหลายวาระ และในวาระนี้เป็นวาระสุดท้าย

 ปลุกเสกครั้งที่ 1 วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ สถานที่ประสูติ อุทยานลุมพินี ประเทศเนปาล

 ปลุกเสกครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ สถานที่ตรัสรู้ ควงไม้โพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

  ปลุกเสกครั้งที่ 3 วันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ สถานที่แสดงปฐมเทศนาป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณาสี   ประเทศอินเดีย

 ปลุกเสกครั้งที่ 4 วันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ สถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

ปลุกเสกครั้งที่ 5 วันที่ 11 ถึง 15 มีนาคม 2562 พิธีปลุกเสก ณ 12 มหาธาตุเจดีย์ภาคอีสาน ประกอบด้วย 1.พระธาตุศรีสองรัก  จังหวัดเลย  2.พระธาตุนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  3.พระธาตุยาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์     4.พระธาตุภูเพ็ก  จังหวัดสกลนคร  5.พระธาตุศรีคุณ  จังหวัดนครพนม   6.พระธาตุนคร   จังหวัดนครพนม     7.พญาศรีสัตตนาคราช   จังหวัดนครพนม  8.พระธาตุเรณู   จังหวัดนครพนม  9.วัดพระธาตุพนม   จังหวัดนครพนม  10.พระธาตุขามแก่น  จังหวัดขอนแก่น

ปลุกเสกครั้งที่ 6 วันที่ 16 ถึง 21 มิถุนายน 2562 พิธีปลุกเสก  ณ 12 พระธาตุประจำปีนักกษัตริย์ภาคเหนือ ประกอบด้วย 4.วัดพระสิงห์วรวิหาร  พระพุทธสิหิงค์  จังหวัดเชียงใหม่  5.วัดพระธาตุศรีจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  6.พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่   7.พระพุทธบาทสี่รอยจังหวัดเชียงใหม่  8.วัดเจดีย์เจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่ 9.วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย  10.พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่  11.พระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน 12 .วัดดอนข่อยเขาแก้ว จังหวัดตาก

 ปลุกเสกครั้งที่เจ็ดวันที่ 5 ธันวาคม 2562 พิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ กลางวันจรดกลางคืน ณ วิหารพระพุทธะเมตตา วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม และในวาระสุดท้าย การเจริญพระพุทธมนต์สมโภชวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นหนึ่งหลวงพี่น้ำฝน

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่า อาตมภาพได้จัดสร้างเหรียญเสมารุ่น 1 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปีนี้ พ.ศ.2563 รวมระยะเวลา 7 ปี ด้วยกัน ในการที่นำเหรียญนี้เบิกฤกษ์ เบิกชัย ตอนอายุ 41ปี และเหรียญเสมารุ่น 1 นี้ ได้ทำการนำไปอธิฐานจิต ที่ประเทศอินเดีย ในสี่สังเวชนียสถาน เป็นปฐมฤกษ์แห่งการสร้างเหรียญรุ่นนี้จนมาในวันนี้ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ 48 ปีของอาตมา ก็ขออานิสงส์แห่งการสร้างความดี ขอให้เป็นพลวะปัจจัยลงไปสู่วัตถุมงคล  อันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล เป็นหลักชัย เป็นบรมมาครูเหนือเศียรเกล้า พร้อมหมู่ทวยเทพและเทวดาทั้งหลาย  ได้โปรดลงมาประดิษฐาน อำนวยอวยพรให้วัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่น 1 นี้  เพื่อจะนำปัจจัยไปเป็นสาธารณะประโยชน์ในการสร้างศาลาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรฺกโข สืบต่อไป

“ขออานิสงส์  ขออิทธิปาฏิหาริย์  ขอความโชคดีจงมาเกิดอยู่ในเหรียญเสมารุ่น 1 ในครั้งนี้เป็นวาระสุดท้าย ก่อนนำไปมอบให้คณะศิษยาสานุศิษย์ที่จะร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาประดิษฐานสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล  เพื่อถวายด้วยความกตัญญู  กตเวที  ขออานิสงส์ผู้ที่นำไปบูชานั้นจงเกิดความสำเร็จสมปรารถนา  ร่มเย็นเป็นสุข  มีโชค  มีชัย จะทำสิ่งหนึ่งประการใดขอพลังแห่งวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่น 1 นี้จงเป็นผลสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการเทอญ”

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  โทร 085-4156464 , 061-7826264 ID LINE: 085-4156464