“ดร.วันดี” – “สุทธิพงษ์” ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้มูลนิธิรพ.พระมงกุฎฯ

0
208

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ชุดตรวจรักษาผ่าตัดในหลอดลมและหลอดอาหาร ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถจัดตั้งงบราชการจัดซื้อได้ เป็นจำนวนเงิน 2,273,750 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พลเอก สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร