ญาติโยมเนืองแน่นวัดชลประทานฯ “หลวงพ่อสง่า” จัดงานวันสายสัมพันธ์กตัญญุตา

0
1775

บูชาคุณบุพการีและบูรพาจารย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์และพิธีมหากุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ก่อนย้ายอัฐิ และรื้อถอนกุฏิในเขตกรรมฐาน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ลานดวงตาและบริเวณลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พระราชวัชรธรรมภาณี (สง่า สุภโร ป.ธ.3 ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ เป็นประธานเปิดงานวันสายสัมพันธ์กตัญญุตา บูชาคุณบุพการีและบูรพาจารย์วัดชลประทานรังสฤษฏ์และพิธีมหากุศลอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ ก่อนย้ายอัฐิ และรื้อถอนกุฏิในเขตกรรมฐาน โดยมี คุณฉวีวรรณ ขจรประศาสน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ก่อนเข้าสู่พิธี คณะผู้บริหารเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย นางลลิตา สิริพัชรนันท์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขับเสภา “74 ปีศรีสง่าสุภรายุวัฒนมงคลปูชนีกร พระราชวัชรธรรมภาณี” ประพันธ์โดย  ดร.บำรุง  พันธุ์อุบล อุปนายกเปรียญธรรมสมาคมฯ

รศ.ดร.วิศิษฏ์  ประทุมสุวรรณ ไวยาวัจกร กล่าวรายงานในนามของพุทธบริษัทวัดชลประทานฯ ว่า คณะญาติโยมทุกคนต่างรู้สึกปลื้มปีติและขออนุโมทนาอย่างยิ่ง ที่คณะสงฆ์วัดชลประทานฯ นำโดยพระเดชพระคุณพระราชวัชรธรรมภาณี เจ้าอาวาส ได้จัดงานวันรำลึกถึงคุณูปการ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของพระบูรพาจารย์ มีอดีตเจ้าอาวาสของวัดนี้ นับตั้งแต่พระเดชพระคุณพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปต่อๆ มา และพระภิกษุสามเณรภายในวัดที่นี้ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ญาติโยมพุทธบริษัททั่วไปได้มีส่วนร่วม โดยนำเอารูปถ่าย อัฐิ หรือเขียนชื่อบิดามารดา ปู่ย่า ตายาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว มาร่วมบำเพ็ญบุญกุศล มีการสมาทานศีล ฟังปาฐกถาธรรม สวดมาติกาแล้วบังสุกุลอัฐิที่บรรจุอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณวัด และอัฐิ ภาพถ่าย รายชื่อญาติที่ได้นำเข้าร่วมพิธี ที่ถนนนักษัตรในวันนี้ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์สามเณรจำนวน 500 รูป และถวายภัตตาหารเพลแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว ให้ท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่ได้อุทิศให้ในครั้งนี้

รศ.ดร.วิศิษฏ์  กล่าวอีกว่า กิจกรรมวันสายสัมพันธ์กตัญญุตา วัดชลประทานฯในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่พุทธอาสาของวัด เจ้าหน้าที่จากสถาบันปัญญาวิชชาลัย ได้ช่วยจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ ฝ่ายพระสงฆ์ภายในวัดก็ช่วยกันจัดสถานที่ พิธีการ การต้อนรับอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลการขบฉันภัตตาหาร และการแบ่งสายกำกับดูแลการบังสุกุลจำนวน 5 สาย สร้างบรรยากาศภายในวัดให้เกิดเป็นบุญกุศลอย่างแท้จริง

จากนั้นพระราชวัชรธรรมภาณี ได้แสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง “สายสัมพันธ์กตัญญุตา”  จบแล้วนำพระสงฆ์ 500 รูปสวดมาติกา อุทิศผลบุญ บูชาคุณบุพการี และบูรพาจารย์ โดยพระสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วัดปัญญานันทาราม วัดพุทธปัญญา วัดพุทธปัญญาเสนา และวัดชลประทานฯ ได้แบ่งเป็น 5 สาย กระจายกันไปบังสุกุล สงบใจ แผ่เมตตาตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณวัด

ลำดับต่อมา พระราชวัชรธรรมภาณี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ณ ลานหินโค้ง) คณะญาติโยมตักบาตรสาธิต ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล เป็นเสร็จพิธี