ช่วยกันระวัง !!! อย่าให้คนชั่วมามีอำนาจจากการเลือกตั้ง

0
5858

ช่วยกันระวัง !!! อย่าให้คนชั่วมามีอำนาจจากการเลือกตั้ง

ครูบาอาจารย์ท่านเตือนว่า… ถ้าคนที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วชนิดเป็นดำกับขาว ถ้ามีการเลือกตั้งเมื่อใด ประเทศไทยก็เปิดโหมดกลียุครอไว้ได้เลย สงครามโซเชียลคงถล่มกันไฟลุกจรดเมฆ จากนั้นก็ลามปามไปสู่โลกจริง สงครามเผาบ้านเผาเมืองคงตามมาในไม่เนิ่นช้า

.คงต้องอัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เป็นอมตะตลอดกาลมาให้สดับกันอีกครั้งหนึ่ง

.“บ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

.สรุปความสำคัญได้ดังนี้ คือ

๑. ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

๒. ควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ

๓. อย่าให้คนชั่วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

.แล้วใครจะเป็นผู้ทำตามรับสั่งนี้ได้ ถ้าไม่ใช่คนไทย แต่ถ้าคนไทยยังแยกแยะไม่ออกว่า อะไรคือคนดี อะไรคือคนชั่ว บ้านเมืองคงถึงซึ่งความวิบัติฉิบหายเป็นแน่แท้ จะวัดว่าใครคือคนดี ใครคือคนชั่ว ต้องเอาศีลเอาธรรมมาเป็นเครื่องวัด จะปล่อยให้ใจคิดนึกเอาเองไม่ได้ เพราะใจเรายังมีกิเลส ยังมีความหลงผิดอยู่

.คนเราย่อมมีความเห็นต่างกันได้ แต่ต้องเป็นความเห็นต่างที่สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติ อันจักนำไปสู่การพัฒนาความดีที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่นนั้น ยิ่งเห็นต่างมาก ก็ยิ่งมีประโยชน์มาก จะไม่ทำให้คนไทยโกรธกัน จะไม่ทำให้คนไทยทะเลาะกัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็เจตนาดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกัน

.แต่ถ้าเป็นความเห็นต่างที่แอบแฝงเจตนาชั่วร้ายที่คอยจ้องบ่อนทำลายสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน เจตนาจะสร้างความแตกแยกในสังคมไทย ให้คนไทยเกลียดกันทะเลาะกัน แบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างที่เคยเป็นมา

.จงรู้ไว้เถิดว่า นั่นไม่ใช่ความเห็นต่าง แต่เป็นแผนปฏิบัติการอุบาทว์ชาติชั่วเลวทรามต่ำช้าของบุคคลบางจำพวก ที่มุ่งคิดร้ายทำลายชาติ ทำลายสถาบัน ต่างหาก

.ถ้าสถานการณ์การเมืองไทยยังเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ยังไม่เป็นเอกภาพ คือ มีเจตนาเป็นหนึ่งเดียว ที่ต่างมุ่งหวังสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติ โดยไม่มีเจตนาชั่วร้ายแอบแฝง ไม่มีเจตนาที่จะคิดคดทรยศต่อชาติ ไม่มีเจตนาที่จะโกงชาติ ปล้นชาติ ขายชาติ ดังนี้ การเลือกตั้งก็ถือเป็นการดีการชอบแท้ เป็นการเลือกตั้งที่สะอาด ไม่ใช่การเลือกตั้งสกปรกเลอะเทอะ

.แต่ถ้าการเลือกตั้งเป็นเพียงกรรมวิธีที่จะเปลี่ยนผ่านให้คนชั่วได้เข้ามาสู่อำนาจ ได้ เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ เข้ามาบ่อนทำลายประเทศชาติ เข้ามาคิดคดทรยศชาติ โกงชาติ ปล้นชาติ เหมือนอย่างที่เคยผ่านมา ถ้าเป็นเช่นนั้น การเลือกตั้งก็หามีประโยชน์อันใดไม่ คนไทยจะโหยหาการเลือกตั้งไปเพื่อประโยชน์อะไร?

.ยังไม่ทันจะได้เลือกตั้ง กลิ่นอายของการทะเลาะวิวาทขัดแย้งกันก็โชยมาจนเหม็นคละคลุ้งไปหมดแล้ว ถ้าเข้าสู่โหมดเลือกตั้งเมื่อไร บ้านเมืองคงจะหาความสงบสุขไม่ได้อีกต่อไป ก็คงจะมีการประท้วงรายวันเกิดขึ้นตลอดเวลา การใช้ปากใช้ตัวอักษร เป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงกัน คงมันหยดติ๋ง ๆ อย่างถึงใจของพวกที่ต้องการจะป่วนบ้านป่วนเมือง

.ก็ดีนะ ไม่ใช่ไม่ดี พวกที่ทำไม่ดีกับประเทศชาติบ้านเมือง เมื่อทำกรรมหนัก ๆ เข้า ก็เท่ากับสั่งสมบาปกรรมไปเรื่อย ๆ ประเดี๋ยวก็ฉิบหายไปเองตามกรรมของเขา

.บ้านเมืองจะเจริญไปไม่ได้หรอก ถ้าหากยังมีพวกคิดคดทรยศต่อชาติอยู่อย่างเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมือง มันต้องพังกันไปข้างหนึ่งนั่นแหละ! เปรียบเหมือนความมืดกับความสว่าง ไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันได้ ต้องเลือกเอาอันใดอันหนึ่ง มีมืดก็ต้องไม่มีสว่าง

.แต่เชื่อเถอะ! ประเทศไทยของพวกเราเป็นแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญสูงสุดในโลก พระอริยบุคคลยังมีอยู่อีกมากมายในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย บุญบารมีของท่านเหล่านั้น จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาและประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรไปอีกนานแสนนาน จนกว่าจะถึง ๕๐๐๐ ปี ประเทศไทยจะต้องเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปอย่างแน่นอน

.ดังนั้น คนที่คิดร้ายทำลายชาติ เนรคุณชาติ ทรยศชาติ จิตใจก็หมักหมมอยู่ด้วยบาป และเป็นบาปหนัก ไฟบาปจะเผาใจเขาให้ทุรนทุรายเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลา

.คนดีก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีก็แล้วกัน ทำไปตามสมควรแก่เหตุที่มาเกี่ยวข้อง จงตั้งใจทำดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อตนเองจะได้รับผลดีสืบต่อไป

ช่วยกันระวังอย่าให้คนชั่วเข้าไปมีอำนาจ อย่าเห็นแก่เศษเงินที่เขาโยนให้ และไม่ต้องไปแช่งชักหักกระดูกเขาหรอก ถึงเวลาที่บาปให้ผล คนชั่วก็จะมีอันเป็นไปฉิบหายไปเอง ไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะเจริญไปไม่ได้ หากยังมีคนชั่วคอยขัดขวางความเจริญอยู่

.คนดีต้องมีมากกว่าคนชั่ว ต้องพยายามให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง ช่วยกันคนละไม้คนละมือ จะทำอย่างไรได้ ก็ต้องช่วยกันทำ เพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน หากไทยไม่ช่วยไทย ก็แล้วใครจะมาช่วยเรา

.ดังนั้น ใครอยากฉิบหายไปเร็ว ๆ ก็จงพากันทำชั่วให้หนัก ๆ รีบคด รีบโกง รีบปล้นชาติ รีบขายชาติ รีบบ่อนทำลายชาติ เอาให้หนัก ๆ ไปเลย อย่ารีรอ กรรมชั่วจะได้ให้ผลเร็ว ๆ ไว ๆ เมื่อใดที่คนชั่วกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี หรือไม่ก็ต้องทำชั่วจนถึงซึ่งความพินาศฉิบหายโดยเร็วพลัน จนเหลือน้อย ๆ นั่นแล ประเทศไทยก็จึงจะเจริญ

.สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำดีก็ได้ดีเอง ใครทำชั่วก็ได้ชั่วเอง พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ย่อมเป็นจริงตลอดกาล….