ชาว สถ. น้อมนำ “หลักราชการ 10 ประการ” ของ ร. 6 เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0
694

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยได้แนะนำให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไป น้อมนำหลักราชการ 10 ประการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ โดยหลักราชการดังกล่าว มุ่งเน้นให้สติแก่ผู้ที่มีวิชาความรู้หรือการศึกษาสูงว่า ควรต้องมีคุณวิเศษหรือคุณธรรมความดีงาม ทั้ง 10 ประการดังกล่าวประกอบกัน จึงจะทำให้เจริญก้าวหน้า และเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนะนำให้ทุกคนไปศึกษาเรียนรู้ได้จากทั้งหนังสือที่เป็นรูปเล่ม และหนังสือออนไลน์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับหลักราชการ 10 ประการ ประกอบด้วย 1.ความสามารถ 2.ความเพียร 3.ความไหวพริบ 4.ความรู้เท่าถึงการณ์ 5.ความซื่อตรงต่อหน้าที่ 6.ความซื่อตรงต่อคนทั่วไป 7.ความรู้จักนิสัยคน 8.ความรู้จักผ่อนผัน 9.ความมีหลักฐาน และ10.ความจงรักภักดี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงเน้นย้ำถึงประโยชน์ของหลักราชการ 10 ประการ ความว่า “หวังใจว่าข้อความที่แสดงมาแล้วนี้ จะพอแสดงให้เห็นว่า แท้จริงผู้ที่จะเป็นใหญ่หรือมีตำแหน่งน่าที่มั่นคงจริงแล้ว จะอาศัยแต่ความรู้วิชาอย่างเดียวเท่านั้นหาพอไม่ และเพราะเหตุที่มีผู้มักเข้าใจผิดในข้อนี้ จึ่งมีผู้ที่ต้องรับความไม่พอใจอยู่บ้าง แต่ถ้าแม้ผู้อ่านหนังสือนี้ใช้วิจารณญาณไตร่ตรองดูให้ดีแล้ว หวังใจว่าจะเห็นจริงด้วยตามความเห็นที่ได้แสดงมาข้างบนนี้ และเมื่อเข้าใจแล้วหวังใจว่าจะช่วยกันเพราะความเห็นในทางที่ถูกที่ควรขึ้นบ้าง เชื่อว่าคงจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราแลท่านทั้งหลาย ผู้มีความมุ่งดีต่อชาติไทยอยู่ด้วยกันทุกคนนั้น เป็นแน่แท้”

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือหลักราชการ จึงขอนำบัญชาของนายกรัฐมนตรีไปเผยแพร่ต่อ โดยได้แจ้งไปยังบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชนิพนธ์ เรื่อง “หลักราชการ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และน้อมนำไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet ได้อีกทางหนึ่งด้วย

……………………………………………………………………………………………………………….