ชาวไทยเชื้อสายมอญ ร่วมจัดงาน “มหาสงกรานต์รามัญสราญรมภ์” 9 เม.ย. ณ หอประชุมพุทธมณทล รดน้ำ-รับพร ทานข้าวแช่ดับร้อน ชมการละเล่นชาวมอญ

0
4444

สำนักข่าว Thai R News – ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 มูลนิธิรามัญรักษ์ และคนไทยเชื้อสายมอญทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหาสงกราญรามัญสราญรมภ์” ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีมอญเมืองไทยแบบดั้งเดิม ภายในงานจะมีการเสวนาเรื่อง “ข้าวสงกรานต์ตำรับรามัญสู่ราชสำนักสยาม” มีขบวนการแห่นก แห่ปลา แห่ข้าวแช่สงกรานต์มอญโบราณ โดยรูปแบบการแห่งยังคงความเป็นอัตลักษณ์ของมอญดั้งเดิม คือจะมีสตรีเทินสำรับข้าวแช่สงกรานต์ไว้บนหัว และบุรุษจะหาบข้าวแช่สงกรานต์เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสามเณร คนมอญเชื่อว่าการได้กินข้าวแช่ปีละครั้ง นอกจากทำให้สุขภาพดีแล้ว ยังเป็นการสะเดาะห์เคราะห์เพื่อต้อนรับปีใหม่อีกด้วย

นอกจากถวายข้าวแช่สงกรานต์ถวายให้พระภิกษุสามเณรแล้ว ภายในงานยังมีการละเล่นทางวัฒนธรรมของมอญอีกมากมายอาทิ รำหงษ์ทองคู่ ระบำสงกรานต์ ลิเกมอญ ทะแยมอญพื้นบ้าน ทะเเยมอญประยุกต์ ละครมอญ การละเล่นเรียกผีจากชุมชนมอญต่างๆ พบปะสังสรรรดน้ำรับพรจากผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวมอญ

พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ประธานมูลนิธิรามัญรักษ์ กล่าวว่า “การจัดงานมหาสงกรานต์รามัญสราญรมภ์ปีนี้เป็นปีแรก เพื่อต้องการสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์แบบมอญดั่งเดิมจริง ๆ ตอนนี้หลายชุมชนประเพณีอันดีงานไม่มีแล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยสนใจแล้ว โดยเฉพาะข้าวแช่แบบมอญโบราณปัจจุบันชุมชนมอญหลายชุมชนไม่ทำกันแล้ว หาทานยาก ทั้ง ๆที่ เป็นของดี แม้กระทั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ท่านก็ยังทรงโปรด อันนี้ไม่รวมการละเล่นต่าง ๆ ของมอญ เช่นทะแยมอญ รำมอญ การเล่นเรียกผีอะไรพวกนี้ เดียวนี้หากดูยาก เพราะคนไม่สนใจ เลยคิดกับทีมงานว่ามูลนิธิรามัญรักษ์จะจัดงานสงกรานต์แบบมอญจริง ๆ ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ รักษาฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ปีนี้เริ่มต้นปีแรก”

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือคนไทยเชื้อสายมอญ ขอเชิญมาร่วมงานดังกล่าวตั้งแต่  08.30 -15.00 น. ณ ประชุมใหญ่พุทธมณฑล ร่วมกิจกรรมและรับประทานข้าวแช่สงกรานต์ฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียด 08-6344-9902