ชาวบ้านเดือดร้อนพระสงฆ์ออกมาช่วย คณะสงฆ์ มจร. ลงพื้น จ.ร้อยเอ็ด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

0
1838

     วันนี้ (4 ก.ย.62) คณะสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย พระโสภณพัฒนคุณ ประธานมูลนิธิเศรษฐีเรือทอง ศิษย์หลวงปู่แบน พระวิสิฐคณาภรณ์  ในนามคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี พระครูวาปีจันทคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลวังหลวง ตำบลนางาม บ้านสำโรง บ้านโพธิ์ชัน บ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร กล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบถวายปัจจัยเจ้าอาวาส 27 วัดๆ ละ 5,000 บาท และมอบสิ่งของเครื่องสมณบริโภค เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ สำหรับวัดสำราญรมย์ บ้านสำโรงโดยพระครูภัททจิตตาภิรมย์ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ มจร ได้ช่วยกันประกอบอาหารสดๆ ร้อนๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านได้รับประทานทันที เพื่อที่จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านในภาวะที่น้ำท่วมหนัก นอกจากนั้นยังได้มอบอาหาร ผักสดและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริโภคไว้กับโรงครัวของวัดเพื่อเป็นแหล่งปรุงอาหารสดแล้วนำไปแจกจ่ายญาติโยมอีกด้วย

“สถานการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด หลายหมู่บ้านยังคงวิกฤต น้ำชี น้ำยัง ยังคงหนุนสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฝนก็ยังตกต่อเนื่องไม่ขาดสาย  ชาวบ้านในเขตพื้นที่บอกว่าข้าว พืชไร่ที่ปลูกไว้เสียหายหมดแล้ว บ้านน้ำก็ท่วมหนัก บางหมู่บ้านการคมนาคมถูกตัดขาด เช่นบ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ ถนนถูกตัดขาดจะสัญจรได้ก็เฉพาะทางเรือเท่านั้น คณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเร่งระดมออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นก่อน โดยให้วัดและวิทยาลัยสงฆ์ของมหาจุฬาฯเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ช่วยเหลือและเป็นโรงครัวทำอาหารออกแจกจ่ายชาวบ้านในแต่ละวันด้วย แม้ว่าหลายวัดจะถูกน้ำท่วมอย่างหนัก เช่น วัดโพธิ์​ตาก น้ำท่วมสูง​ถึง 2 เมตร แต่พระสงฆ์​ก็ยินดีจะช่วยเหลือ​ชาวบ้าน​ เพราะเมื่อชาวบ้าน​เดือดร้อน​ พระ​สงฆ์​ก็ต้องออกมาช่วย” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว