ชาวนครปฐมจัดยิ่งใหญ่ แห่ “หลวงพ่อพูล” รอบเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล สรงน้ำพระเถราจารย์ สานต่อประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

0
860

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเทศบาลนครปฐม ร่วมกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๔  เชาวนปรีชาอุทิศ และบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และในวันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณถนนราชดำเนิน ถนนต้นส้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการกระตุ้น และให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม

ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดขบวนแห่รูปหล่อหลวงพ่อพูล อมตะเถราจารย์ พระร่วงน้อย ขบวนแห่นางสงกรานต์ การละเล่นพื้นเมือง การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงมหรสพ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้จัดให้มีริ้วขบวนแห่ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เคลื่อนหัวริ้วขบวน อาทิ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ รถพระร่วงน้อย รถประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รถนางสงกรานต์ รถพระบรมสารีริกธาตุ สมาคมผู้สูงอายุเทศบาลนครนครปฐม ชมรม อสม.เทศบาลนครนครปฐม กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนครนครปฐม-กรรมการชุมชน สโมสรโรตารีนครปฐม สโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด โดยหัวขบวนแห่ เริ่มต้นจากเชิงสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา นำโดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย   โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลประปานคร รถหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม รถดนตรีวัดไผ่ล้อมโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหล่ากาชาด โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  วงดุริยางค์ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมนคร ศูนย์พัฒนาเด็กประปานคร ศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตราชบุรี  กลองยาว กรมสัตว์ทหารบก รถพยาบาลนครปฐม หัวขบวนแห่ฯ เริ่มต้นเชิงสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ซอย 2 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงามสามัคคีวิทยา วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 3 สระกระเทียม  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม คณะสิงโต-มังกรทองฯ ปฐมโภชนาอุปถัมภ์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด มหาชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองนครปฐม โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ กลองยาวโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมวิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม ปฐมโภชนาอุปถัมภ์ โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ รถโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับริ้วขบวน ตอนที่ 4 หัวขบวนแห่ เริ่มต้นเชิงสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ  วงดุริยางค์โรงเรียนทวารวดี  ศูนย์กศน. อ.เมืองนครปฐม   BIG C สาขานครปฐม  โรงเจเหงี่ยนเต่าตั๋ว ปุ๋นเท่ากง นครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมตลาดสายหยุด Index Living mall สาขานครปฐม กองสวัสดิการสังคม วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ชมรมแผงลอยประปานาสร้าง  ชมรมพ่อค้าแม่ค้าประปานาสร้าง  รถโรงพยาบาลเทพากร

ตอนที่ 5 หัวขบวนแห่ เริ่มต้นเชิงสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ซอย 4 เจ้าหน้าที่วิทยุ และ อป.พร. โรงเรียนราชินีบูรณะ วงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม สนง.สาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล ศาลเจ้าพ่อเสือบ้านหนองอาเสี่ย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา สมัครพลผดุง พิณแคน ชมรมว่ายน้ำเทศบาลนครนครปฐม บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ชมรมแพทย์แผนไทย ถนนคนเดินริมคลองวัดพระงาม สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฎนครปฐม กลุ่มปั่นไปกินวาไรตี้ รถโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม หน่วยรักษาพยาบาล ศูนย์นครปฐม

ในโอกาสนี้ขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมชมขบวนแห่และร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพูล ตลอดเส้นทางรอบเมืองโดยพร้อมเพรียงกันสอบถามได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org