ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 การจัดงาน “เก๋ไก๋ ผ้าขาวม้า ชัยภูมิ”

0
346

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดงาน “เก๋ไก๋ ผ้าขาวม้า ชัยภูมิ” ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีกลุ่มมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 22 กลุ่ม แยกเป็นประเภทผ้า 16 กลุ่ม ประเภทอาหาร 6 กลุ่ม ได้รับการสนับสนุนสถานที่การจัดงาน จากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ

กิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 มีพิธีเปิดงาน “เก๋ไก๋ ผ้าขาวม้า ชัยภูมิ” เวลา 13.30 น.โดยมีนายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1.มีการแสดงของกลุ่ม OTOP 2.การเดินแบบผ้าขาวม้าจากอำเภอต่างๆ และกลุ่ม OTOP  3.การร้องเพลง 4.การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  5.กิจกรรมส่งเสริมการขายเช่นการไลฟ์สดผ่านทาง Facebookโอ่โห Otop ชัยภูมิ/การตอบคำถามชิงรางวัล การลดสินค้าช่วงนาทีทอง

จากการจำหน่าย 2 วันที่ผ่านมา วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2563 มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 348,655 บาท ในการนี้ มีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ พัฒนาการอำเภอหรือผู้แทนฯ ทั้ง 16 อำเภอ กลุ่ม OTOP ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงาน “เก๋ไก ผ้าขาวม้า ชัยภูมิ”