ชวนเที่ยววัด-ช้อปจักสาน สัมผัสรอยยิ้มชาวบ้านตำบลหัวไผ่

0
1418

 

ชวนเที่ยววัด-ช้อปจักสาน สัมผัสรอยยิ้มชาวบ้านตำบลหัวไผ่

การลงพื้นที่จังหวัด เพื่อให้กำลังใจข้าราชการ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ในชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบของ กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นระยะ ถือเป็นการยืนยันว่า พื้นที่นั้นเป็นชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นตามนโยบายของ วธ. อย่างแท้จริง

หนึ่งในนั้นคือการไปเยี่ยมชม ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลหัวไผ่ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้ยกตัวอย่างบางส่วนมาจัดแสดง ณ ลานวัดจันทรังษี มีพ่อเมืองอย่าง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้นำทำกิจกรรม นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนหมู่บ้าน ตำบล และโรงเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

นายวีร์รวุทธ์ เล่าว่า จังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ประมาณ 6 แสนกว่าไร่ ทำการเกษตร 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่ทำนา รองลงมาคือทำสวนทำไร่ และโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร อยู่แบบเรียบง่าย สงบสุข เป็นเมืองน่าอยู่ จึงสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มจังหวัดด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม วิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เป็นต้น

พ่อเมืองอ่างทอง เล่าต่อไปว่า อ่างทองมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สอดรับโครงการต่างๆของ วธ. ในการส่งเสริมการท่องเที่ยววัด แหล่งวัฒนธรรม เช่น วัดจันทรรังษี วัดม่วง วัดขุนอินทรประมูล วัดป่าโมกวรวิหารและวัดไชโยวรวิหาร นอกจากนี้ยังมีโครงการพระราชดำริอีกหลายแห่ง แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม วีรชน บรรพบุรุษผู้กล้า สืบสานเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ผักตบชวา พลาสติก หรือหมู่บ้านทำกลอง เป็นต้น

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เดิมทีในตำบลหัวไผ่มีเฉพาะที่วัดเชิงหวายเท่านั้น แต่ขณะนี้หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ได้รับการตอบรับจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และเจ้าอาวาสทุกวัด ช่วยกันทำชุมชนลักษณะนี้ทั้งตำบลหัวไผ่ มีการสืบสานภูมิปัญญาการสุ่มไก่ ไซอุปกรณ์จับปลา เดิมใช้ในครัวเรือน ต่อมาทำขายให้นักท่องเที่ยว ทำกล้วยเบรกแตกขาย มีรายได้ หลายสินค้าผลิตแทบไม่ทัน ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักทานเอง ฯลฯ

ด้าน กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของแต่ละจังหวัด ให้เป็นชุมชนที่มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดำรงวิถีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ ขอชื่นชมในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ถือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ดังนั้น จึงได้มอบนโยบาย ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นๆ ในจังหวัดต่อไป

Cr : PR สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ณ. หนูแก้ว รายงาน