ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน”

0
191

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. คุณนภัสนันท์  วุฒิจรัสธำรง ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเด็กพิเศษตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน” ณ ห้องประชุมเสสะเวช ตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

โดยมี คุณเขมิกา  ประสานสุข รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7 คุณจิดาภา  ปุระธนานนท์ประธานแม่บ้านตำรวจนครปฐม คุณวิมลศิริ  อัมพวานนท์ ประธานแม่บ้านตำรวจสมุทรสงคราม คุณทรงสมร นฤขัตรพิชัย ประธานแม่บ้านตำรวจราชบุรี คุณรพิพร ยิ่งเจริญ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสมุทรสาคร คุณวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจเพชรบุรี ร.ท.หญิง กชพร ทองอยู่ ตัวแทนแม่บ้านตำรวจกาญจนบุรี คุณนันธิดา ตันติอาภา ตัวแทนแม่บ้านตำรวจสุพรรณบุรี คุณนวรัตน์ ชมพูนุช ตัวแทนแม่บ้านตำรวจประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนฯ แม่บ้านแต่ละจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

*****************************************************************