“ฉลอง” โผล่ศาลปค. พระมอบให้ยื่นชี้ขาดการตั้ง จจ.ฉะเชิงเทรา หวังบรรทัดฐานการปกครองสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎมส.ในพ.ร.บ.สงฆ์

0
681

วันนี้ (8 สิงหาคม) เวลา 10.19 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายฉลอง หอมหวน ในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจ กล่าวว่า ได้เข้าพึ่งอำนาจศาลปกครองด้วยการยื่นให้ศาลปกครองวินิจฉัยในกรณีที่มหาเถรสมาคม(มส.) มีมติหรือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเทรา อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากในกรณีดังกล่าวข้างต้นนี้จะส่งผลต่อพระภิกษุในปกครองของคณะสงฆ์ จากมติหรือคำสั่งมส.ที่อาจจะส่งผลให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ขึ้นในวงการคณะสงฆ์ จึงขออำนาจศาลปกครองให้ชี้ขาดในเรื่องนี้ เพื่อคณะสงฆ์ทั้งประเทศจะได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายฉลอง ยังกล่าวด้วยว่า พระสังฆาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา แต่การกระทำในกรณีนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ เนื่องจากถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดี ดังที่ทราบกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องนี้กลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้วมีส่วนรู้เห็นสนับสนุนด้วยหรือไม่  นายฉลองกล่าวว่า การฟ้องคดีครั้งนี้เป็นเรื่องของพระโดยตรง ไม่เกี่ยวกับกลุ่มรักษ์ธรรมฯ และระเบียบการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งทนายเหมือนคดีแพ่งหรืออาญาทั่วไป คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์จะรู้ผลว่าศาลท่านจะมีคำสั่งรับฟ้องหรือไม่